หน้าต่าง: ไอเดีย แรงบันดาลใจและรูปภาพการออกแบบตกแต่งภายใน

หน้าต่าง (Windows)

หน้าต่าง ตามความหมายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง“ช่องฝาบ้านหรือเรือน เป็นต้น ที่เปิดปิดได้ สำหรับรับแสงสว่างหรือให้อากาศถ่ายเทได้ แต่มิใช่ทางสำหรับเข้าออก” สำหรับปัจจุบันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ หน้าต่าง คือ ชิ้นส่วนสำคัญสำหรับการออกแบบและปลูกสร้างบ้านเพราะเป็นเสมือนดั่งช่องลม ช่องอากาศ และช่องไฟสำหรับการถ่ายเทของอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และจากภายในเข้าสู่ภายนอกได้อย่างสะดวกสบายตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย อย่างไรก็ดีตำแหน่งของหน้าต่างส่วนใหญ่จะดีไซน์อยู่บริเวณผนังและฝาบ้านเพราะคล่องตัวต่อการเปิด-ปิด ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นเหมือนดั่งดวงตาของบ้านสำหรับการชมวิวทิวทัศน์บริบทโดยรอบ การสอดส่องความปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัย รวมทั้งเสริมความสวยงามและภาพลักษณ์ที่ดีของบ้านให้ดูทันสมัย น่าอยู่อาศัยได้อย่างสุขใจ

ประเภทของหน้าต่าง

การพัฒนาด้านการออกแบบและตกแต่งบ้านในตลาดที่อยู่อาศัยทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย สามารถจำแนกประเภทของหน้าต่างออกเป็น 6 ประเภท อันประกอบไปด้วย

1.หน้าต่างชนิดบานเลื่อนขึ้นลง

โดยหน้าต่างชนิดนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมใช้กลไกการเปิด-ปิดแบบเลื่อนขึ้นลง โดยจุดด้อยของหน้าต่างชนดนี้คือความไม่คล่องตัวในการเปิด-ปิดและการรับลมได้เพียงช่องทางเดียวหรือไม่เต็มบานนั้นเอง อย่างไรก็ดีแต่สามารถเปิดรับแสงจากธรรมชาติได้ทั้งบานหากบานนั้นตกแต่งด้วยกระจกใส

2.หน้าต่างชนิดบานเลื่อนด้านข้าง

สำหรับหน้าต่างแบบนี้ใช้กลไกการเปิด-ปิด จากด้านข้าง โดดเด่นในเรื่องการเปิดรับแสงจากธรรมชาติทั้งลม แสง ได้อย่างเต้มที่ มีความสะดวกสบาย มีโครงสร้างที่แน่นหนา ในทางกลับกันใช้พื้นที่บริเวณผนังที่กว้างและมีราคาสูงกว่าหน้าต่างแบบอื่นๆเพราะต้องใช้รางเลื่อน

3.หน้าต่างชนิดบานกระทุ้ง

ด้านหน้าต่างดีไซน์นี้ส่วนใหญ่พบเห็นติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนสุดของผนังหรือเกือบชิดเพดาน มีรูปทรงคล้ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดดเด่นในเรื่องความสวยงามและดูกลมกลืนกับผนังบ้านอย่างลงตัว โดยตัวบานทำหน้าที่เหมือนกับกันสาดเมื่อผลักหน้าต่างเพื่อเปิดใช้งาน การเปิด-ปิด ต้องใช้แรงดึง อย่างไรก็ตามข้อด้อยของบานหน้าต่างนี้คือการทำความสะอาดที่ยาก ใช้งานลำบาก แต่ในทางกลับกันก็สามารถรับลมและแสงสว่างจากธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้หน้าต่างชนิดอื่นๆ

4.หน้าต่างบานเปิดข้าง

สำหรับหน้าต่างชนิดนี้ใช้กลไกการเปิด-ปิด จากภายในบริเวณด้านข้าง ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะบ้าน ที่อยู่อาศัย อาคารและโรงเรียน ความโดดเด่นหน้าต่างแบบนี้คือใช้งานง่าย ทำความสะอาดสะดวกสบาย นัยยะสำคัญรับลมและแสงสว่างจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

5.หน้าต่างชนิดบานพลิก

ดีไซน์ชนิดนี้มีความทันสมัยและยืดหยุ่นสูงใช้กลไกการเปิดได้อย่างอิสระโดยมีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ไม่เพียงเท่านั้นยังเปิดรับความปอลดโปร่งจากภายนอกได้อย่างคล่องตัว อย่างไรก็ตามหน้าต่างแบบนี้ก็ด้อยในส่วนการเฝ้าระวังฝุ่น แมลง เพราะไม่สามารถติดตั้งมุ้งลวด

6.หน้าต่างชนิดบานเกล็ด

สำหรับประเภทสุดท้ายบานหน้าต่างจะเป็นกระจกใส ไม่มีกลไกการเปิด-ปิด แบบผลักและดึงออก แต่ใช้การหมุนเกลียวทดแทนซึ่งบานเกล็ดจะเปิด-ปิด ไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตามแม้จะดูสวยงามและทันสมัย เห็นได้บ่อยครั้งตามอาคารต่างๆ ในทางกลับกันก็มีจุดด้อยในเรื่องการดูดซับความร้อนจากภายนอกทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักอันนำมาสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อพบกระจกในลักษณะดังกล่าวจะมีการติดตั้งและตกแต่งม่านเพื่อกรองแสงและความร้อน

ส่วนประกอบและชนิดของหน้าต่าง รวมทั้งการติดตั้งและระยะเวลา

องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับหน้าต่าง คือ วงกบซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไม้เนื้อแข้งในการสร้างฐาน ขณะเดียวกันพลาสติกก็เป็นอีกวัสดุที่นำมาใช้เช่นกัน สำหรับชนิดของหน้าต่างในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ ไม้และกระจก โดยในส่วนของบานหน้าต่างไม้แม้พบเจอได้น้อยสำหรับในปัจจุบัน แต่ในหน้าต่างในลักษณะนี้ยังถูกนำมาใช้กับบ้านสไตล์ร่วมสมัยอย่าง บ้านทรงไทย มีคุณสมบัติเด่นในด้านความสวยงามในแบบคลาสลิกอีกทั้งยังเปิดรับแสง ลม และป้องกันความร้อนได้ดี อย่างไรก็ตามกลับไม่เหมาะกับบ้านที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพราะไม่สามารถกักเก็บความเย็นได้ และอีกประเภทคือหน้าต่างกระจก ซึ่งบานหน้าต่างแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบันกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อาทิ บ้าน คอนโด และอาคารพาณิชย์ เด่นชัดในเรื่องความโปร่ง โล่ง สบาย สามารถเปิดรับแสงและรับชมบรรยากาศโดยรอบได้อย่างอิสระ ทำความสะอาดง่าย ดูทันสมัย ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ที่สำคัญประหยัดพลังงานได้ดีเพราะมีรอยรั่วของอากาศภายในเมื่อปิดอย่างมิดชิด อย่างไรก็ดีสำหรับขั้นตอนการติดตั้งควรออกแบบและกำหนดพื้นที่ของผนังส่วนที่จะจัดทำเป็นหน้าต่าง โดยขนาดมาตรฐานอยู่ที่กว้าง 60 ซม. ยาว 90 ซม.ต่อหนึ่งบาน เมื่อได้แบบและจุดติดตั้งที่ต้องการก็นำหน้าต่างมาติดตั้งซึ่งจะเลือกใช้หน้าต่างแบบสำเร็จรูปหรือปลูกสร้างขึ้นเองจากช่างผู้เชี่ยวชาญก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงความเรียบและกลมกลืนไปกับผนัง ความแน่นหนาในเรื่องความปลอดภัย และความสะดวกสบายเมื่อใช้งาน โดยประมาณการการติดตั้งหน้าต่างนั้นส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ในการเก็บงาน ตกแต่งและส่งงาน

ของตกแต่ง

นอกจากฐานรากที่แข็งแรงของบานหน้าต่างและความสะดวกสบายในการเปิดรับแสงและลมจากภายนอก ตลอดของตกแต่งบ้านในปัจจุบันได้ดีไซน์และออกแบบของตกแต่งขึ้นมาอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ม่านซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ ม่านกรองแสง ม่านแบบมูลี่ รวมทั้งฉากกั้นหรือจะเป็นกันสาดก็สวยงามและดูถนอมหน้าต่างส่วนนอกได้เป็นอย่างดี

ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนสนับสนุนที่ดีในการใช้งานหน้าต่างให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย อาทิ ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน ตลอดจนความเป็นส่วนตัว

ประโยชน์ของผ้าม่าน

สำหรับของตกแต่งยอดฮิตบริเวณหน้าต่างที่หาได้ง่าย มีความสวยงาม ราคาเหมาะสม คงต้องยกให้กับผ้าม่าน โดยจุดเด่นของม่านนั้นมีประโยชน์อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น สามารถควบคุมแสงได้เป็นอย่างดีซึ่งตอบโจทย์การพักผ่อนได้อย่างมิดชิดและเป็นส่วนตัว ขณะเดียวกันม่านยังป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอก ไม่เพียงเท่านั้นยังกำหนดมุมมอง เก็บเสียง และที่สำคัญที่สุดเสริมให้บ้านโดยเฉพาะมุมหน้าต่างดูสวยงาม เพราะมีสีและเนื้อผ้าให้เลือกอย่างครอบคลุมและหลากหลาย

การดูแลรักษา

ด้านการดูแลรักษาหน้าต่างนั้น สำหรับหน้าต่างที่มีโครงสร้างจากไม้สามารถปกป้องและเพิ่มความชุ่มชื้นของเนื้อไม้ได้โดยการทาสีน้ำมัน สีย้อมไม้ หรือสีน้ำพลาสติกเคลือบ สำหรับบานกระจกใสทั้งแผ่นนั้นควรทำความสะอาดบ่อยครั้งด้วยการเช็ด ถู หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกขัดอยู่เสมอเพื่อรักษาเนื้อกระจกให้เงางามและพร้อมใช้งานในทุกขณะ นอกจากความสวยงามแล้วนั้นยังเพิ่มอายุการใช้งานให้กับหน้าต่างได้อย่างสมดุลและคุ้มค่า

นอกจากเรื่องของความสะอาดแล้ว การดูแลรักษาสภาพของหน้าต่างให้แข็งแรงทนทานอยู่เสมอก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเช่นเดียวกัน หมั่นตรวจสอบหน้าต่างที่บ้านของคุณทุกๆบานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและมีความแข็งแรงอยู่เสมอ ไม่บิดเบี้ยวหรือผิดรูปหรือทรุดโทรมจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้าฝนที่หน้าต่างควรจะแข็งแรงคงทนต่อสภาพอากาศอันแปรปรวน ลองตรวจสอบด้วยตนเองหรือปรึกษาช่างที่มีความชำนาญเข้ามาตรวจสอบก็จะยิ่งมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น

หน้าต่าง หนึ่งทางเลือกการออกแบบและตกแต่งบ้านซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อภาพรวมของอยู่อาศัย ทั้งในแง่ความสวยงาม บรรยากาศ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย เพราะหน้าต่าง คือ ดวงตาของบ้าน และดวงตาของบ้านก็เปรียบเสมือนดวงตาของคุณทุกคน