บ่อน้ำสำหรับว่ายน้ำ: รูปภาพ ไอเดียและแรงบันดาลใจสำหรับ | homify บ่อน้ำสำหรับว่ายน้ำ: รูปภาพ ไอเดียและแรงบันดาลใจสำหรับ

บ่อน้ำสำหรับว่ายน้ำ: รูปภาพ ไอเดียและแรงบันดาลใจสำหรับ

บ่อว่ายน้ำแบบธรรมชาติ

นับวันเทรนด์การออกแบบบ้านและที่อยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อมดูจะเป็นแนวคิดการออกแบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยลักษณะการออกแบบที่คิดคำนึงถึงธรรมชาติและดึงเอาคาแรคเตอร์ต่างๆมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัย รวมไปถึงการพยายามสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อสุขอนามัยของคนในครอบครัว (ซึ่งอาจสูญเสียไปจากการปรุงแต่งและความก้าวหน้าของโลกในปัจจุบัน) ทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานและครอบครัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากจุดเริ่มต้นของการพยายามดึงเอาความเป็นธรรมชาติมาอยู่ในพื้นที่ใช้สอยและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในบ้านนี้เอง บ่อน้ำสำหรับว่ายน้ำแบบธรรมชาติ (Swimming Pond, Natural Pond) จึงได้ถือกำเนิดเป็นแนวคิดการออกแบบพื้นที่พักผ่อนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

บ่อน้ำสำหรับว่ายน้ำแบบธรรมชาติคืออะไร?

สระว่ายน้ำแบบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นพื้นที่ใช้สอยด้านการพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้าน ทั้งยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานออกแบบทางภูมิทัศน์ที่ก่อให้เกิดบรยากาศความสวยงามแบบกลมกลืนไม่แตกแยกจากพื้นที่สีเขียวรอบๆบ้าน จุดประสงค์หลักของสระว่ายน้ำแบบธรรมชาติคือการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ปลอดสารเคมี! แน่นอนว่าในปัจจุบันนี้ชีวิตของเรานั้นแทบจะเต็มไปด้วยสารเคมีแปลกปลอมต่างๆ ทั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมและที่เรารับเข้ามาในตัวเราเอง เหล่านี้ล้วนอาจส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไปจนถึงส่งผลเสียต่อธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้นการออกแบบที่ปลอดสารเคมีจึงเป็นคอนเสปต์หลักของสระว่ายน้ำแบบธรรมชาตินี้ด้วย โดยใช้พืชพรรณและวัสดุธรรมชาติเป็นตัวบำบัดน้ำแทนการใช้คลอรีนหรือสารเคมีอื่นๆ ผลลัพธ์ของงานออกแบบจึงเป็นการผสมสานรูปแบบของบ่อน้ำตามธรรมชาติที่มีพืชพรรณไม้น้ำขึ้นแซมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของพื้นที่สำหรับเล่นน้ำ ซึ่งนอกจากจะได้บรรยากาศของธรรมชาติที่สดชื่นแปลกใหม่ ก็ยังเป็นการลดใช้สารเคมีที่อาจตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะกับผู้ที่แพ้สารเคมี รวมถึงลดการปล่อยสารเคมีออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ระบบการบำบัดและหลักการออกแบบโดยทั่วไปของสระแบบธรรมชาติ

การออกแบบของสระว่ายน้ำแบบธรรมชาติแบ่งออกเป็นพื้นที่ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนลงว่ายน้ำ และส่วนบำบัดน้ำ โดยพื้นที่ทั้งสองส่วนนี้จะถูกแบ่งคั้นระหว่างกันด้วยกำแพงที่มีความสูงอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เราว่ายน้ำเข้าไปในส่วนบำบัดที่มีการปลูกพืชพรรณ โดยน้ำภายในสระนั้นมีการหมุนเวียนจากส่วนลงเล่นน้ำกับส่วนบำบัดด้วยการใช้ปั้มน้ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านน้ำจากส่วนหนึ่งไปยังส่วนหนึ่งได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยในส่วนบำบัดที่อยู่ถัดจากกำแพงกั้นส่วนลงเล่นน้ำ จะมีลำดับของการกรองคือชั้นบนสุดเป็นพืชพรรณไม้น้ำที่มีรากคอยดักจับฝุ่นละออง สารโลหะหนัก เศษสิ่งสกปรกและคอยผลิตออกซิเจนให้กับน้ำ ถัดจากนั้นส่วนข้างใต้จะเป็นชั้นหินกรวดสำหรับกรองสิ่งสกปรกอีกชั้นหนึ่งก่อนที่น้ำจะไหลเวียนกลับเข้าสู่สระว่ายน้ำ เป็นการจำลองลักษณะการกรองน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีแต่อย่างใด

วัสดุ พืชพรรณและรูปทรงของสระที่เป็นที่นิยม

ขึ้นชื่อว่าเป็นสระว่ายน้ำแบบธรรมชาติแล้ว ลักษณะการออกแบบจึงเน้นความกลมกลืนและความเป็นธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่งเช่นสระว่ายน้ำแบบปกติ หรือสระว่ายน้ำในสวน รูปทรงการออกแบบสระที่เป็นที่นิยมจึงมีลักษณะแบบฟรีฟอร์มหรือรูปทรงอิสระซึ่งภายในอาจทำการแบ่งพื้นที่สำหรับว่ายน้ำเป็นรูปทรงอิสระหรือเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ง่ายต่อการก่อสร้าง ส่วนของพืชพรรณมักใช้เป็นไม้น้ำที่มีรากลอย และสามารถขึ้นได้ดีในบ่อตื้นๆที่ไม่ลึกมากนักเช่น บัว กก ไผ่ปล้องดำ ปรงทะเล หูกวางน้ำ ว่านน้ำ หรือแม้แต่จอกแหน สาหร่ายหางกระรอก ก็สามารถนำมาใช้เป็นพืชพรรณสำหรับบำบัดน้ำในสระได้ และอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญเลยก็คือหินกรวดที่มีขนาดต่างๆกันตั้งแต่หินแกรนิตเนื้อหยาบไปจนถึงหินแม่น้ำเนื้อเนียนและทรายละเอียด ทั้งนี้การจะตกแต่งให้สระมีบรรยากาศสวยราวกับเป็นสระตามธรรมชาติคุณอาจลองปรึกษาภูมิสถาปนิกและบริษัทสร้างสระว่ายน้ำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูมิทัศน์โดยตรง

การก่อสร้างและการดูแลรักษา

สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เริ่มต้นจากการเตรียมพื้นที่สำหรับขุดสระโดยควรเป็นที่โล่งกลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดเพียงพอให้พืชพรรณเจริญเติบโต หลังจากนั้นทำการแบ่งโซนสำหรับบำบัดและเล่นน้ำ ต่อมาก็เป็นการเตรียมก่อสร้างสระซึ่งจะต้องทำการเตรียมดินให้มีความแข็งแรงและต้องป้องกันหน้าดินพังทะลาย รวมถึงคลุมดินด้วยวัสดุกันซึมก่อนจะใช้กรวดเนื้อเนียนเป็นวัสดุพื้นผิว หลังจากนั้นก็ติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำในสระซึ่งจะใช้การวางระบบท่อและปั้มน้ำเป็นหลัก ขั้นตอนสุดท้ายคือการเตรียมส่วนบำบัดโดยใช้หินและกรวด รวมถึงปลูกพืชพรรณไม้น้ำภายใน ก่อนทำการเก็บรายละเอียดตกแต่งภายนอกเช่นสวนรอบๆ ทางเดิน ชานพัก เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการดูแลรักษา

สำหรับการก่อสร้างสระว่ายน้ำแบบธรรมชาตินี้มักจะนิยมใช้การก่อสร้างแบบง่ายๆไม่จำเป็นต้องก่อสร้างด้วยคอนกรีต จึงทำให้ค่าใช้จ่ายถูกกว่าและประหยัดกว่ามาก หรืออาจผสมผสานคอนกรีตเป็นส่วนของขอบและพื้นก่อนทำการปกปิดด้วยวัสุดธรรมชาติภายหลังก็จะช่วยแก้ปัญหาการซึมของน้ำและหน้าดินที่อาจพังทะลายได้ ค่าก่อสร้างในปัจจุบันของสระขนาด 5x10 เมตรจะอยู่ที่ประมาณ 50,000-150,000 บาท ซึ่งนับว่าถูกกว่าสระว่ายน้ำรูปแบบทั่วๆไปที่มีขนาดเท่ากัน แถมยังประหยัดค่างานระบบบำบัดน้ำไปได้อีกมาก

และเมื่อเราก่อสร้างเสร็จแล้ว ในช่วงแรกที่อะไรๆยังไม่เข้าที่เข้าทางก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาให้ควบคุมความสะอาดของน้ำให้ใสสะอาด ไม่ให้มีสิ่งสกปรก ตะไคร่น้ำหรือมีซากพืชที่อาจทำให้น้ำเน่าเสีย ซึ่งเราอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการให้ธรรมชาติได้ปรับสมดุลในตัวเอง นอกจากนี้ด้วยความที่เป็นสระแบบธรรมชาตินั้น คุณอาจต้องดูแลไม่ให้สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเข้ามาอยู่อาศัยทั้งกบ เขียด งู หรือแมลงต่างๆ เพื่อให้พื้นที่มีความน่าใช้งานและปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัวคุณ