เขตร้อน การออกแบบตกแต่งภายใน: การออกแบบการจัดวางรูปถ่าย