บ้านนอก การออกแบบตกแต่งภายใน: การออกแบบการจัดวางรูปถ่าย