บ้านประหยัดพลังงาน: รูปภาพ ไอเดียและแรงบันดาลใจสำหรับ | homify บ้านประหยัดพลังงาน: รูปภาพ ไอเดียและแรงบันดาลใจสำหรับ

บ้านประหยัดพลังงาน: รูปภาพ ไอเดียและแรงบันดาลใจสำหรับ

บ้านประหยัดพลังงาน

ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์เรา นั่นคือปัญหาของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอันสืบเนื่องจากมลพิษที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น ทั้งจากการใช้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆและการเจริญเติบโตของเมือง เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการพยายามเข้ามาควบคุมและเยียวยาจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ถึงกระนั้นเองก็ยังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเรา ทั้งที่จริงแล้วนั้นลักษณะของที่อยู่อาศัยของมนุษย์นี้เองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆตามมา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงได้นำไปสู่ความพยายามในการศึกษาปรับแก้ไขการจัดการทางด้านพลังงานภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

จุดเริ่มต้นการออกแบบแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน

ในส่วนของแนวคิดการจัดการพลังงานภายในอาคารประเภทบ้านและที่อยู่อาศัยนั้น จุดเริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมนีราวปีค.ศ. 1988 ซึ่งได้ริเริ่มทำการศึกษาจากงานวิจัยและทดลองออกแบบบ้านแถว (Terraced House) โดยใช้แนวคิดที่เรียกว่าการอนุรักษ์พลังงาน (Passive System) ซึ่งให้ความสำคัญกับการออกแบบโดยพึ่งพาธรรมชาติและลดปริมาณการใช้พลังานไฟฟ้า ซึ่งแต่เดิมถูกดึงมาใช้กับการปรับสภาพของสิ่งแวดล้อมภายในให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต (Active System) ผลลัพธ์เป็นที่น่าสนใจพราะบ้านที่ออกแบบด้วยแนวคิดดังกล่าวสามารถบรรลุข้อกำหนดของประสิทธิภาพการจัดการพลังงานอาคารได้มากถึง 90% ในภายหลังจึงได้เรียกอาคารที่ใช้แนวคิดการอนุรักษ์พลังงานว่า บ้านประหยัดพลังงาน (Passive House) หรือ อาคารเขียว (Green Buiding) อย่างที่คุณผู้อ่านหลายๆคนน่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วนั่นเอง

แนวคิดหลักของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

สถาบัน Passive Haus ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษาและวิจัยแนวคิดการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานจากประเทศเยอรมนี ได้เสนอแนวคิดการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานโดยกำหนดเป็นมาตรฐานที่ชี้วัดว่าบ้านมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าความต้องการพลังงานในการปรับอุณหภูมิร้อน-เย็นภายในบ้าน ค่าเฉลี่ยรวมของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆภายในบ้าน และค่าปริมาณการสูญเสียอากาศรั่วไหลสู่ภายนอกบ้าน เป็นต้น โดยลักษณะการออกแบบเพื่อสร้างประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้แก่บ้านนั้นสามารถทำได้ในหลากหลายวิธี ในที่นี้จะขออธิบายในส่วนที่เราสามารถนำไปปรับใช้ตามได้ไม่ยาก ดังนี้

1. การลดผลกระทบจากความร้อนของแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน ( Passive Solar Design) แสงแดดนับว่าเป็นผลกระทบหลักที่ทำให้บ้านมีอุณหภูมิสูงและส่งผลต่อการใช้พลังงานในการทำความเย็น การออกแบบเพื่อแก้ไขคือการออกแบบให้พื้นที่บ้านส่วนที่มีการใช้งานหลักมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในทิศทางที่ไม่โดนแสงแดดส่องโดยตรง การลดขนาดของช่องเปิดด้านที่โดนแดด หรือมีการออกแบบส่วนกำบังทั้งที่อยู่บริเวณผนังอาคารด้านนอกและการใช้ต้นไม้ช่วยสร้างร่มเงา เป็นต้น หรือหากหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์โดยตรงไม่ได้ ก็สามารถออกแบบให้ผนังส่วนที่โดนแดดมีองค์ประกอบของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งช่วยบังแดดก็ยังจะเป็นการดึงเอาพลังงานมาเก็บไว้ใช้ภายในบ้านได้อีกด้วย

2. การป้องกันความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาภายในบ้าน (Thermal Insulation) โดยการใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนบุที่บริเวณผนัง พื้นและฝ้าเพดาน เพื่อป้องกันการถ่ายเทความร้อนเข้ามาภายในซึ่งจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น รวมทั้งป้องกันไม่ให้ความเย็นที่อยู่ภายในรั่วไหลออกสู่ภายนอก นอกจากส่วนของผนังที่อาจทำการบุฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนแล้ว ในส่วนที่เป็นช่องเปิดหน้าต่าง อาจมีการเลือกใช้เป็นกระจกกันความร้อนซึ่งมีช่องว่างอากาศภายในก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานของบ้านดียิ่งขึ้น

3. การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) ตามธรรมชาติแล้วอากาศที่ร้อนและเย็นจะมีการถ่ายเทกันและกันตามธรรมชาติ

โดยการนำมาปรับใช้กับการออกแบบบ้านคือการทำให้ความดันอากาศมีการแตกต่างกัน (อันเป็นผลเกิดจากอุณหภูมิร้อน-เย็นที่ต่างกัน) ซึ่งจะทำให้อากาศเกิดการไหลเวียน ได้แก่การออกแบบช่องเปิดบริเวณชั้นล่างของบ้านให้ตรงกับทิศทางของลมและมีช่องเปิดบริเวณเพดานหรือชั้นบนเพื่อเปิดโอกาสให้อากาศเย็นจากชั้นล่างดันอากาศร้อนให้ถ่ายเทออกผ่านช่องเปิดเพดาน ผลคือบ้านจะเย็นขึ้นและไม่อบอ้าว ทำให้เราใช้ไฟฟ้าน้อยลงไปด้วย

ราคาค่าก่อสร้างที่ไม่เยอะอย่างที่คิด

จากสามหลักการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานข้างต้นนี้ เราอาจจะคิดว่าการดำเนินการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบ้านประหยัดพลังงานนั้นดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก หรือหลายท่านอาจกังวลว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ความจริงแล้วนั้นในปัจจุบันทางเลือกของการใช้วัสดุและเทคโนโลยีต่างๆนั้นมีให้คุณเลือกสรรได้หลากหลายตามงบประมาณโดยบางแบบนั้นก็มีราคาไม่ต่างจากแบบบ้านเดี่ยวทั่วไปมากนัก สำหรับราคาแบบบ้านประหยัดพลังงานชั้นเดียวนั้นจะเริ่มต้นที่ 350,000 บาท ไปจนถึงราคาล้านต้นๆ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่บ้าน และวัสดุที่เลือกใช้ ส่วนบ้านประหยัดพลังงานสองชั้นนั้นราคาจะอยู่ปีประมาณ 1.5 ถึง 2.1 ล้านบาท ซึ่งนับว่าไม่ต่างไปจากราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบทั่วไปมากนัก ซึ่งคุณสามารถปรึกษาหารือกับนักออกแบบ สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือบริษัทรับสร้างบ้านประหยัดพลังงานซึ่งในปัจจุบันมีอยู่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่เชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะทางนี้

รูปแบบการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและสิ่งแวดล้อม

จากการวิจัยของสถาบัน Passive Haus ยังบ่งชี้ว่าบ้านประหยัดพลังงานนั้นให้ผลกำไรด้านคุณภาพการอยู่อาศัยและการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบ้านทั่วๆไป ด้วยต้นทุนการก่อสร้างที่ต่างกว่ากันเพียงแค่ -5% ถึง 8% นั่นแปลว่าบ้านประหยัดพลังงานนั้นเป็นรูปแบบอาคารเพื่อการอยู่อาศัยที่สามารถจับต้องได้ และเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ระยะยาวแล้ว ความคุ้มค่าย่อมบังเกิดขึ้นไม่เฉพาะแต่การประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ยังหมายรวมถึงคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดีขึ้น Homify เชื่อว่าในอนาคตบ้านอนุรักษ์พลังงานจะกลายเป็นแนวคิดไอเดียที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่เพียงแต่เฉพาะในครัวเรือนแต่ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย