กระท่อมไม้: รูปภาพ ไอเดียและแรงบันดาลใจสำหรับ

กระท่อมไม้ซุง

ต้นกำเนิดของกระท่อมไม้ซุง

กระท่อมไม้ซุง (Log Cabin) นับเป็นรูปแบบหรือสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยด้วยไม้ซุง หรือไม้ท่อนใหญ่ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็หาวัสดุจากตามถิ่นที่ตั้งเป็นหลัก โดยเป็นรูปแบบหรือดีไซน์ของที่อยู่อาศัยที่เรียกได้ว่ามีประวัติความเป็นมายาวนานในแถบยุโรปและอเมริกา และอาจเรียกได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยในยุคแรกเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐาน

กระท่อมไม้ซุงแรกเริ่มในแถบยุโรปและอเมริกา แต่เดิมนั้นถูกสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตลอดจนพื้นที่สำหรับจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ และเพื่อประโยชน์ใช้งานอื่น นอกจากการอยู่อาศัย อย่างฟาร์มปศุสัตว์หรือโรงนา เป็นต้น โดยจะนำไม้ซุงวางเป็นแนวนอน เชื่อมต่อปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นผนังทั้งสี่ด้าน โดยใช้การผสานแบบให้ปลายสุดของแต่ละด้านประกบกันพอดี ก่อนที่จะมีการพัฒนามาใช้ตะปูหรือวัสดุอื่นใด เพื่อเป็นตัวยึดไม้แต่ละท่อนเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาดังเช่นในปัจจุบัน

กระท่อมไม้ซุงกับการก่อสร้างในประเทศไทย

ในส่วนของประเทศไทยเองนั้น การสร้างบ้านไม้ซุง เป็นการนำเอารูปแบบและสถาปัตยกรรมของทางยุโรปและอเมริกาเข้ามาประยุกต์ใช้กับไม้ ซึ่งเป็นวัสดุหลักและวัสดุที่หาได้จากพื้นถิ่นมาสร้างบ้านในลักษณะของบ้านไม้ซุงที่มีลักษณะพิเศษต่างจากบ้านไม้ทั่วไป และมีการนำเอารูปแบบการตกแต่ง และการก่อสร้างบ้านในสไตล์ดั้งเดิมของไทยเข้ามาผสมผสานเข้าไปบ้างบางส่วน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้ากับวัสดุหลักที่มี เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และทำเลที่ตั้งของบ้านไม้ซุง รวมทั้งยังมีการนำเอาวัสดุประเภทอื่นเข้ามาผสมผสาน อาทิ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง หิน เป็นต้น

การสร้างกระท่อมไม้ซุง

การสร้างกระท่อมไม้ซุงในเมืองไทยบ้านเรา เดิมสั่งไม้มาจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีไม้แบบเดียวกับต้นกำเนิด แต่ต่อมาก็มีการประยุกต์ใช้ไม้ที่มีอยู่ในประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้าง และแม้ว่าจะมีวัสดุที่สามารถนำยึดไม้แต่ละท่อนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างแน่นหนาแล้ว แต่หากเป็นบ้านไม้ซุงแบบดั้งเดิมแล้ว ก็ยังคงนิยมที่จะใช้วิธีการแบบเดิม ด้วยการนำไม้ซุง ซึ่งนิยมใช้ไม้สนเป็นท่อน ๆ มาบากปลายทั้งสองด้านให้สามารถประกบกันได้สนิทที่สุด และเรียงซ้อนกันก่อเป็นผนังบ้านในแต่ละด้าน ขนาดเท่ากับพื้นที่ใช้สอยที่วางแผนสร้างไว้ตั้งแต่ต้น

สำหรับโครงสร้างของหลังคา เป็นลักษณะของหลังคาระแนงทรงจั่ว ประกอบด้วยส่วนที่เป็นแนวนอนมีรอยบากรอยต่อหน้าจั่ว ซึ่งจะถูกบากให้เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงปลายจั่ว ซึ่งยังเป็นตัวกำหนดความสูงชันของหลังคาด้วย อีกทั้งยังนิยมที่จะนำเอาส่วนอื่นของไม้ อย่างเปลือกไม้ มาใช้เป็นวัสดุทางเลือกที่นิยมมากที่สุดสำหรับการมุงหลังคา

มาตรการทางกฎหมายในการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างกระท่อมไม้ซุง บ้านไม้ซุง หรือ Log Cabin ยังคงใช้กฎหมายในการก่อสร้างบ้านเรือนเช่นเดียวกับแบบบ้านทั่วไป แต่อาจจะมีความพิเศษในส่วนของวัสดุหลักที่นำมาก่อสร้าง อย่างไม้ จะต้องนำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และสำหรับข้อกำหนดของการประกันอัคคีภัยในประเทศไทยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านไม้ ก็หันมาให้ความใส่ใจในการเลือกซื้อประกันอัคคีภัย เพื่อคุ้มครองบ้านของตัวเองมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของกระท่อมไม้ซุง

Log Cabin เป็นแบบบ้านที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่น่าสนใจ ด้วยสร้างจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนและความหนาวเย็นได้ดี เลยนิยมที่จะปลูกสร้างกันในแถบที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ ตามหุบเขามากกว่าพื้นราบ ในแถบภาพเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อมีการคิดค้นพัฒนาไม้เทียม ก็ยิ่งทำให้มีทางเลือกในการเลือกใช้วัสดุเหล่านั้นมาทดแทน และสามารถปลูกสร้างบ้านไม้ซุงได้ใกล้เคียงกับแบบดั้งเดิมได้ด้วย

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาและดูแลบ้านไม้ซุง หากเลือกเนื้อไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่น ก็จะดูแลรักษาง่าย หากมีการชำรุดก็ควรเปลี่ยน หรือแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งหากเป็นไม้จากธรรมชาติ อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากความต้องการใช้งานไม้จากธรรมชาติมีสูง แต่สามารถผลิตเพื่อนำมาใช้ได้ไม่ทันต่อความต้องการ ดังนั้น การเลือกวัสดุเทียมไม้ ก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ดูแลรักษาได้ง่ายกว่า และหากมีการชำรุดเสียหาย ก็สามารถนำมาเปลี่ยนทดแทนของเดิมได้ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก

งบประมาณยืดหยุ่นได้

บ้านไม้ซุงมีงบประมาณในการก่อสร้างเบื้องต้นขึ้นอยู่กับวัสดุ รูปแบบ และขนาดของบ้าน โดยเริ่มที่ 350,000 บาท สำหรับแบบบ้าน 1 ห้องนอนขนาดเล็ก ยังไม่มีฟังก์ชั่นในการใช้งานอื่นใด แต่หากต้องการที่จะเพิ่มฟังก์ชั่นในการใช้งาน งบประมาณก็จะปรับขึ้นตามไปด้วย จากหลักแสนก็จะปรับขึ้นเป็นหลักล้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของไม้ที่เลือกใช้ด้วย

ช่างไม้กับบ้านไม้ซุง

ในเมืองไทยบ้านเรา มีผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างบ้านไม้ซุง หรือกระท่อมไม้ซุงอยู่มากมาย ด้วยพื้นเพของแบบบ้านที่อยู่อาศัยของคนไทยเรา นิยมใช้ไม้แต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้ว ช่างไม้เก่งในเมืองไทยสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในการสร้างบ้านไม้ซุงให้กับคุณได้ ไม่ยากเลย