ห้องกินข้าว: ไอเดีย แรงบันดาลใจและรูปภาพการออกแบบตกแต่งภายใน

ห้องทานข้าว (Dining Room)

ห้องรับประทานอาหาร (Dining Room) หรือห้องกินข้าวในความหมายความเข้าใจของคนทั่วไป เป็นห้องหรือพื้นที่หนึ่งของบ้านและที่อยู่อาศัยที่มีการออกแบบการใช้สอยเพื่อจุดประสงค์ของการรับประทานอาหารของคนในครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่หนึ่งของบ้านซึ่งมีความสำคัญทั้งทางด้านการใช้สอย ช่วยให้การใช้งานพื้นที่ส่วนต่างๆของบ้านที่มีการใช้งานและบรรยากาศที่แตกต่างกันไปนั้นมีการแบ่งเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเพื่อให้การใช้งานมีความสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเป็นพื้นที่ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในขณะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันระหว่างรับประทานอาหาร อันจะทำให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดพร้อมหน้าพร้อมตามากขึ้น

ในยุคสมัยใหม่หรือยุคโมเดิร์นนี้ ห้องรับประทานอาหารมักมีการออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับนั่งทานข้าวซึ่งจะผนวกรวมเข้ากับพื้นที่ของห้องครัว ทั้งการจัดสรรฟังก์ชันการใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์และการผนวกบรรยากาศของพื้นที่ให้หลอมรวมเป็นเสมือนพื้นที่เดียวกัน ซึ่งลักษณะการออกแบบดังกล่าวนี้เป็นไปเพื่อการตอบโจทย์ด้านขนาดพื้นที่ใช้สอยและความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาหาร หรืออาจตอบสนองต่อความต้องการด้านความรวดเร็วในการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้คนในปัจจุบัน ในขณะที่ห้องรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมนั้นมักมีการออกแบบให้แยกส่วนออกจากบริเวณพื้นที่ครัว และจัดสรรให้มีบรรยากาศหรือมุมมองที่หรูหราคล้ายกับบรรยากาศของห้องนั่งเล่น ซึ่งถึงแม้รูปแบบการดีไซน์จัดสรรพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นการออกแบบแบบดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันเราก็มักพบเห็นการออกแบบพื้นที่ห้องรับประทานอาหารแยกส่วนจากพื้นที่ครัวได้ในบ้านสมัยใหม่หรือบ้านโมเดิร์นได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าบ้าน ขนาดพื้นที่บ้านและงบประมาณในการก่อสร้าง

ทำอย่างไรเพื่อให้ห้องรับประทานอาหารหรือพื้นที่ทานข้าวมีความสมบูรณ์แบบ?

แน่นอนว่านิยามความสมบูรณ์แบบของเจ้าบ้านแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันไปตามรสนิยมรวมถึงคุณประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ที่แต่ละบ้านนั้นต้องการ สำหรับบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่ การมีพื้นที่ห้องรับประทานอาหารที่มีพื้นที่กว้างขวางอาจส่งผลดีต่อการใช้สอยของคนในครอบครัวและอาจเป็นพื้นที่สำหรับการต้อนรับการมาเยือนของแขก แต่สำหรับบ้านที่เป็นครอบครัวเล็กๆหรือมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่นั้น การใช้สอยพื้นที่อาจไม่ต้องการความกว้างขวางมากนัก แต่กลับต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานพื้นที่ภาสยใต้ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่กะทัดรัด เป็นต้น ดังนั้นความสมบูรณ์แบบที่ทุครอบครัวต้องการจึงเป็นความสามารถในการตอบโจทย์ด้านการใช้สอยของคนในบ้านและสอดคล้องกับปัจจัยทางกายภาพของบ้านหลังนั้นๆ ซึ่งหากจะกล่าวอย่างกระชับๆนั้นคือพื้นที่ใช้สอยเพื่อทานข้าวของคนในครอบครัวนั้นมีการประยุกต์ผนวกผสานเข้ากับการใช้งานของพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันเช่น ห้องครัวและห้องนั่งเล่น ซึ่งต่างเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การใช้งานสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อการใช้สอยพื้นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวได้แล้ว ความสมบูรณ์แบบของพื้นที่จึงจะบังเกิดขึ้นได้ไม่ว่าลักษณะการตกแต่งเพื่อความสวยงามของพื้นที่บ้านหลังนั้นๆจะมีคอนเซปต์รูปแบบใดก็ตาม

จะเริ่มต้นออกแบบตกแต่งห้องรับประทานอาหารอย่างไร?

เมื่อคุณเจ้าบ้านรู้และทราบแล้วว่าบ้านของเรานั้นมีความต้องการการใช้พื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว และมีปัจจัยข้อจำกัดอะไรเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ของบ้านหรืองบประมาณบ้างแล้วนั้น ในส่วนของการจัดสรรเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนสำหรับการนั่งรับประทานอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเหมาะสม ทั้งความเหมาะสมกับการใช้งานของจำนวนคนในครอบครัวและความเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ ซึ่งเจ้าบ้านต้องทราบถึงรายละเอียดของระยะต่างๆ ชนิดของวัสดุพื้นหรือผนังที่ต้องสะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคจากเศษอาหาร รวมถึงชนิดของเฟอร์นิเจอร์ที่จะถูกเลือกมาใช้ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของการใช้งานและการเดินภายในพื้นที่

ในส่วนของการออกแบบบรรยากาศพื้นที่นั้นก็มีความสำคัญซึ่งเริ่มต้นคุณอาจสำรวจดูก่อนว่าพื้นที่ห้องทานข้าวนั้นเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดเล็กกระทัดรัด เพื่อให้การออกแบบเลือกใช้สีสันและโทนของการตกแต่งมีความเหมาะสม ห้องที่มีขนาดใหญ่อาจเลือกใช้โทนสีเข้มเพื่อให้ห้องแลดูไม่โปร่งโล่งใหญ่โต ส่วนพื้นที่ห้องทานข้าวที่มีขนาดเล็กควรเลือกใช้โทนสีที่เป็นกลางออกแนวไปทางสีสว่าง เพื่อให้บรรยากาศของห้องนั้นแลดูกว้างขวางไม่อึดอัด ในขณะเดียวกันนั้นการออกแบบพื้นที่ห้องรับประทานอาหารก็ต้องการแสงสว่างธรรมชาติและการระบายอากาศที่ดีเช่นเดียวกันกับพื้นที่ใช้สอยส่วนอื่นๆของบ้าน การออกแบบให้ห้องทานข้าวมีช่องเปิดหน้าต่างร่วมด้วยจะทำให้บ้านมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

สไตล์การออกแบบห้องรับประทานอาหารที่เป็นที่นิยม

สำหรับแนวทางการออกแบบห้องรับประทานอาหารที่นักออกแบบนิยมใช้เป็นคอนเซปต์ในการออกแบบเพื่อตอบโจทย์คุณๆเจ้าบ้านนั้น มีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกับการออกแบบพื้นที่ส่วนอื่นๆของบ้าน เราลองมาดูกันว่ามีสไตล์ไหนที่จะโดนใจคุณบ้าง

ห้องทานข้าวสไตล์คันทรี่

รูปแบบทั่วไปของห้องทานข้าวในสไตล์คันทรี่คือการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ไม้สีธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง รวมถึงใช้โทนสีของผ้าและเครื่องใช้ในสีกลางๆอย่างสีขาวและภาชนะของตกแต่งจากเซรามิค ก็ทำให้ลุคของพื้นที่มีความอบอุ่นแบบเรียบง่าย

ห้องทานข้าวสไตล์โมเดิร์น

การตกแต่งแบบโมเดิร์นมักเน้นการใช้โทนสีและรูปทรงของวัสดุที่ชัดเจนตรงไปตรงมา อย่างเช่นรูปทรงเรขาคณิตและการใช้วัสดุสมัยใหม่อย่างเช่น กระจก อะลูมิเนียมหรือไฟเบอร์กลาส เป็นต้น ในส่วนของโทนสีก็จะเน้นการใช้โทนสีสว่างที่ดูไม่ร้อนจนเกินไปอย่างสีขาวและเทาจางๆ ซึ่งอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมความน่าสนใจด้วยเฟอร์นิเจอร์สีสดๆสักชุดเพื่อให้ห้องมีจุดเด่นที่น่าสนใจ

ห้องทานข้าวสไตล์ทรอปิคอล

สไตล์การตกแต่งแบบทรอปิคอลเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของบ้านในเมืองไทยมากที่สุด ด้วยความที่เป็นเมืองร้อนชื้น การออกแบบพื้นที่โดยมีหน้าต่างหรืออยู่ในทิศทางลมเพื่อการระบายอากาศที่ดีจึงเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการออกแบบ นอกจากนี้องค์ประกอบของโทนสีน้ำตาลหรือเหลืองตามธรรมชาติของวัสดุไม้และสีเขียวของพืชพรรณ จะช่วยให้ห้องทานข้าวแลดูสดชื่นและเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวคนไทยได้อย่างเหมาะสม ปรึกษานักออกแบบตกแต่งภายในเพื่อให้ได้ห้องทานข้าวและครัวที่คุณถูกใจมากที่สุด เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่ามากที่สุด

ห้องทานข้าวสไตล์มินิมัล

หัวใจหลักของการตกแต่งแบบมินิมัลคือความน้อยแต่มาก นั่นหมายถึงการคัดสรรเฉพาะองค์ประกอบการใช้สอยที่จำเป็นต่อการใช้งานจริงๆ องค์ประกอบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือทำให้ความหมายของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกตัดออกไป หรืออาจมีการผนวกรวมการใช้สอยที่หลากหลายให้รวมอยู่ในองค์ประกอบชิ้นเดียวเช่นเคาน์เตอร์และตู้เก็บของ เพื่อให้ห้องทานข้าวเป็นพื้นที่สำหรับการทานข้าวของคนในครอบครัว และบรรยากาศของห้องทานข้าวสไตล์มินิมัลจะเน้นความเรียบง่ายของโทนสีซึ่งอาจไม่จำเป็นจ้องเป็นโทนสีโมโนโครมขาวดำเพียงอย่างเดียว แต่อาจเลือกใช้โทนสีอื่นๆเพียงแต่ไม่ควรเลือกใช้โทนสีที่หลากหลายมากจนเกินไปจนทำให้บรรยากาศที่ควรจะเรียบง่ายนั้นแลดูแฟนซีนั่นเอง