ที่เรียบง่าย ห้องอาบน้ำ: การออกแบบการจัดวางรูปถ่าย