DARK BRICK | homify
GruppoTre Architetti
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Edit project เพิ่มรูปภาพ สถิติ พรีเมียม
GruppoTre Architetti
GruppoTre Architetti
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

DARK BRICK

ขนาดรวม
45 m² (พื้นที่)
ราคารวม
฿1,168,609.89
 • GruppoTre Architetti ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ White

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 2
  ["IT"] [Published] Ristrutturazione Appartamento Bianco a Monza
  ["IT"] [Published] Interni di Stile: Progetti da Imitare
 • GruppoTre Architetti ห้องทานข้าว White

 • GruppoTre Architetti ห้องทานข้าว White

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 2
  ["IT"] [Published] Ristrutturazione Appartamento Bianco a Monza
  ["IT"] [Published] Interni di Stile: Progetti da Imitare
 • GruppoTre Architetti ห้องนั่งเล่น Grey

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["IT"] [Published] Ristrutturazione Appartamento Bianco a Monza
 • GruppoTre Architetti ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ White

 • GruppoTre Architetti ห้องครัว White

 • GruppoTre Architetti ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ White

 • GruppoTre Architetti ห้องน้ำ White

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["IT"] [Published] Ristrutturazione Appartamento Bianco a Monza
 • GruppoTre Architetti ห้องน้ำ White

 • GruppoTre Architetti ห้องน้ำ White

 • GruppoTre Architetti ห้องนอน White

 • GruppoTre Architetti ห้องนอน White

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["IT"] [Published] Ristrutturazione Appartamento Bianco a Monza
 • GruppoTre Architetti ห้องนอน Beige

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 2
  ["IT"] [Published] Ristrutturazione Appartamento Bianco a Monza
  ["IT"] [Published] Interni di Stile: Progetti da Imitare
 • GruppoTre Architetti ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ White

Admin-Area