Container garden studio by A4AC Architects | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
A4AC Architects
A4AC Architects

A4AC Architects

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
Edit project เพิ่มรูปภาพ สถิติ พรีเมียม
A4AC Architects
A4AC Architects
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Container garden studio

ขนาดรวม
6 × 2.6 × 6 m / 36 m² (ความยาว, ความสูง, ความกว้าง / พื้นที่)
ราคารวม
฿618,586.21
 • โดย A4AC Architects โมเดิร์น ไม้จริง Multicolored

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 6
  ["ZA"] 8 beautiful houses that prove small can be stylish
  ["ZA"] [Published] How much do shipping container homes cost in South Africa?
  ["ZA"] Mobile architecture
  ["ZA"] [Published] 9 shipping container house designs that will inspire you
  ["ZA"] 9 South African container houses
  ["ZA"] [Published] A stylish 36 m² shipping container garden studio in Johannesburg
 • โดย A4AC Architects อินดัสเตรียล ไม้จริง Multicolored

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] A stylish 36 m² shipping container garden studio in Johannesburg
 • โดย A4AC Architects อินดัสเตรียล โลหะ

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] A stylish 36 m² shipping container garden studio in Johannesburg
 • โดย A4AC Architects อินดัสเตรียล โลหะ

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] A stylish 36 m² shipping container garden studio in Johannesburg
 • โดย A4AC Architects อินดัสเตรียล

 • โดย A4AC Architects อินดัสเตรียล โลหะ

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] A stylish 36 m² shipping container garden studio in Johannesburg
 • โดย A4AC Architects อินดัสเตรียล โลหะ

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 3
  ["ZA"] [Published] How much do shipping container homes cost in South Africa?
  ["ZA"] Mobile architecture
  ["ZA"] [Published] A stylish 36 m² shipping container garden studio in Johannesburg
 • โดย A4AC Architects อินดัสเตรียล ไม้จริง Multicolored

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] A stylish 36 m² shipping container garden studio in Johannesburg
 • โดย A4AC Architects อินดัสเตรียล โลหะ

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 2
  ["ZA"] [Published] 10 Of the hottest trending paint colours for 2019: which will you use to colour your home?
  ["ZA"] [Published] A stylish 36 m² shipping container garden studio in Johannesburg
 • โดย A4AC Architects อินดัสเตรียล ไม้จริง Multicolored

Admin-Area