Pilaster House | homify
Pilaster Studio Design
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Edit project เพิ่มรูปภาพ
Pilaster Studio Design
Pilaster Studio Design
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Pilaster House

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน Home Office ที่มีความยากของการจัดแบ่งพื้นที่ส่วนสาธารณะ(Office) กับพื้นที่ส่วนตัว (บ้าน) ในที่ดินที่มีหน้ากว้างแคบและลึก เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมมากที่สุด 

สถานที่
กรุงเทพมหานคร
 • Front Elevation Pilaster Studio Design

  Front Elevation

 • Office Entrance Pilaster Studio Design

  Office Entrance

 • Back Yard Pilaster Studio Design

  Back Yard

 • Living Area Pilaster Studio Design

  Living Area

 • House Foyer Pilaster Studio Design

  House Foyer

 • Office WC. Pilaster Studio Design

  Office WC.

 • Studio Pilaster Studio Design

  Studio

 • Back Yard Pilaster Studio Design

  Back Yard

 • Studio Pilaster Studio Design

  Studio

Admin-Area