GRID ARCHITECT THAILAND

GRID ARCHITECT THAILAND

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่ Edit project เพิ่มรูปภาพ
GRID ARCHITECT THAILAND
GRID ARCHITECT THAILAND
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

PROJECT: KAI HOUSE

งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 

… … … … … … … … … … … … … … … … ..

ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา 

https://www.facebook.com/GridArchitectThailand/

Contact : 0817822565  

Line : http://line.me/ti/p/nOHMCe_KN8

Email : Tanakit1973@gmail.com

ขนาดรวม
1800 m² (พื้นที่)
สถานที่
กรุงเทพ
 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านเดี่ยว by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านเดี่ยว by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านเดี่ยว by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านและที่อยู่อาศัย by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านเดี่ยว by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านเดี่ยว by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านเดี่ยว by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านและที่อยู่อาศัย by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านและที่อยู่อาศัย by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

 • PROJECT: KAI HOUSE : บ้านเดี่ยว by GRID ARCHITECT THAILAND

  PROJECT: KAI HOUSE

  งาน Tropical Style บ้านพักอาศัยหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่รับลมหนาวได้ดี เราจึงวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำให้อยู่ด้านหน้าอาคาร และทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ กลุ่มอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ อาคารด้านขวาเป็นพื้นที่เน้นสันทนาการสำหรับแขก ประกอบไปด้วยห้องFitness /Sauna/Steam/Karaoke/Snooker ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของแม่บ้านและคนสวน อาคารกลางเป็นอาคารของเจ้าของโครงการ ที่มีความสูงอาคารมากกว่าอาคารหลังอื่นๆ 
  .................................................. ขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของเรา

Admin-Area