Rockhow Studio Design

Rockhow Studio Design

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่ Edit project เพิ่มรูปภาพ
Rockhow Studio Design
Rockhow Studio Design
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น

Project : งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น Interior : ROCKHOW Construction : ROCKHOW งานออกแบบ ตกแต่งภายในบ้านเดียว 2 ชั้น ใน concept modern classic โดยเน้นความสว่างด้วยสีขาวและ วัสดุ หินอ่อน กระจกเงาสีทอง ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์แบบ luxury ตามที่ลูกค้าต้องการ 

- ROCKHOW เราตระหนักถึงความต้องการ Function การใช้งาน ของผู้อยุ่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมานของทางลูกค้า -------------------------------------------------- รูปแบบในการนำเสนอ -วาง Concept การออกแบบ -จัดวาง Layout Plan ให้ตรงตามการใช้ งานของผู้อยุ่อาศัย -ดำเนินการออกแบบด้วยภาพ 3D -เขียนแบบก่อสร้าง เพื่อเสนอราคา และดำเนินงานก่อสร้าง ด้วยช่างที่มีประสบการณ์

 • งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น: ตกแต่งภายใน by Rockhow Studio Design

  งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น

 • งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น: ตกแต่งภายใน by Rockhow Studio Design

  งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น

 • งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น: ตกแต่งภายใน by Rockhow Studio Design

  งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น

 • งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น: ตกแต่งภายใน by Rockhow Studio Design

  งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น

 • งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น: ตกแต่งภายใน by Rockhow Studio Design

  งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น

 • งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น: ตกแต่งภายใน by Rockhow Studio Design

  งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น

 • งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น: ตกแต่งภายใน by Rockhow Studio Design

  งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น

 • งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น: ตกแต่งภายใน by Rockhow Studio Design

  งานออกแบบตกแต่งบ้านเดียว 2ชั้น

Admin-Area