caminetto 2 | homify
CHRISTIAN THEILL DESIGN
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Edit project เพิ่มรูปภาพ
CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

fireplace 2

fireplace in Santafiora stone with spark shield in tempered glass and cast brass (production: b.d ediciones, Barcelona, Spain)

สถานที่
Florence (Italy)
 • fireplace 2 CHRISTIAN THEILL DESIGN ห้องนั่งเล่นเตาผิงและของตกแต่ง

  fireplace 2

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["IT"] [Published] ​I camini ad angolo, nel cuore della casa!
 • fireplace 2 CHRISTIAN THEILL DESIGN ห้องนั่งเล่นเตาผิงและของตกแต่ง

  fireplace 2

Admin-Area