Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok | homify
Error: Cannot find module './CookieBanner' at eval (webpack:///./app/assets/javascripts/webpack/react-components_lazy_^\.\/.*$_namespace_object?:3644:12) at at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) at Function.Module.runMain (module.js:696:11) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3
A2 StudiO
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Edit project เพิ่มรูปภาพ
A2 StudiO
A2 StudiO
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok

มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยคณะมัณฑนศิลป์ ได้ดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนนักออกแบบสร้างสรรค์ไทย โดยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่มประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักออกแบบไทยปี 2547 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดผลสะท้อนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานการออกแบบที่มีคุณภาพ[1] โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบที่ได้รางวัลนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี ในงานแสดงสินค้าของขวัญและของแต่งบ้าน Thailand BIG+BIH เป็นประจำทุกปี การออกแบบนิทรรศการเน้นไปที่ความเรียบง่ายเพื่อให้งานของนักออกแบบแห่งปีมีความโดดเด่นสามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานเข้ามาชมนิทรรศการ แต่ด้วยความเรียบง่ายจึงทำให้การมองจากระยะไกลของตัวนิทรรศการไม่มีความน่าสนใจเพียงพอด้วยสถานที่จัดแสดงที่มีความใหญ่และสูงโปร่ง มีระยะการมองที่ไกลมาก จากการสังเกตการจัดงานในครั้งที่ผ่านมาจึงนำมาเป็นข้อมูลเพื่อการออกแบบนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2013 ในครั้งนี้

จากวัตถุประสงค์ของโครงการจึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการออกแบบ โดยอุปมาอุปไมยนักออกแบบแห่งปีที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีว่าเป็นเสมือนแรงกระเพื่อม (Ripple) ให้กับวงการออกแบบ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป จึงได้ทำการทดลองการสร้างคลื่นจากกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นักออกแบบส่วนใหญ่ใช้ในการคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว นำมาทดลองสร้างคลื่นในรูปแบบต่างๆ จากการ ม้วน พับ จีบ ย่น กระดาษที่เป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลง (Variation) และจังหวะ (Rhythm)[2] ในองค์ประกอบทางศิลปะและการออกแบบนำมาออกแบบให้ประสานกับพื้นที่และจำนวนรางวัลและลำดับการได้รับรางวัลนำมาสู่การพัฒนาผังพื้นที่จัดแสดง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่รางวัลยอดเยี่ยม (Honor Award) รางวัลนักออกแบบแห่งปี (Designer of the year Award) และรางวัลนักออกแบบหน้าใหม่ (Emerging Award)

เนื่องจากพื้นที่จัดแสดงเป็นพื้นที่แบบเปิดโล่งสามารถเดินได้รอบด้าน จึงออกแบบให้นิทรรศการสามารถเข้าชมได้จากทุกทาง และตั้งใจกำหนดความสูงให้เตี้ยกว่านิทรรศการโดยรอบ เพื่อให้ผู้ชมที่มองมาไม่รู้สึกปิดกั้นสามารถมองแล้วเห็นความเป็นคลื่น และสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างชัดเจน ซึ่งกำหนดสัดส่วน (Proportion) ไว้ 3 ระดับได้แก่ 3.00 เมตร, 2.50 เมตร และ 2.20 เมตร ลำดับตามรางวัล ได้แก่รางวัลยอดเยี่ยม นักออกแบบแห่งปีและนักออกแบบหน้าใหม่ อันเป็นสัดส่วนที่เกิดจากความรู้สึกเพื่อให้สามารถแสดงออกถึงเนื้อหา คำนึงถึงการสื่อสารทางสายตา (Visual Communication) โดยการใช้สีและวัสดุนั้นด้วยความที่เป็นงานแสดงผลงานออกแบบ จึงได้ใช้ไม้อัดเคลือบขาวเป็นสีและวัสดุหลักเพื่อให้สีสันของงานออกแบบที่แสดงอยู่โดดเด่นออกมา และได้ใช้สีดำในส่วนขอบด้านข้างเพื่อเน้นความเป็นคลื่น เพื่อให้เกิดการตัดกันของรูปร่าง (Positive and Negative Shapes)[3] ให้เห็นเป็นแรงกระเพื่อมของแผ่นกระดานที่โดนแรงปะทะทำให้เกิดความพริ้วไหว

เมื่อเข้ามาชมนิทรรศการได้ติดตั้งจอ LED 32’ ไว้ให้ผู้ชมได้ฟังแนวความคิดของนักออกแบบที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลนักออกแบบแห่งปี ประกอบกับกราฟิกเพื่ออธิบายรายละเอียดของผู้ที่ได้รับรางวัลและตัวชิ้นผลงานที่นำมาแสดงประกอบกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของงานออกแบบที่นำมาแสดงด้วย ซึ่งผู้ชมจะได้รับแนวความคิด ความรู้ แรงบันดาลใจเพื่อนำไปต่อยอดให้กับงานออกแบบของตนได้

 • Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok: ทันสมัย โดย A2 StudiO, โมเดิร์น

  Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok

 • Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok: ทันสมัย โดย A2 StudiO, โมเดิร์น

  Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok

 • Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok: ทันสมัย โดย A2 StudiO, โมเดิร์น

  Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok

 • Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok: ทันสมัย โดย A2 StudiO, โมเดิร์น

  Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok

 • Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok: ทันสมัย โดย A2 StudiO, โมเดิร์น

  Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok

 • Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok: ทันสมัย โดย A2 StudiO, โมเดิร์น

  Designer of the year 2013 / BIG+BIH in Bangkok

Admin-Area