ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา by A2 StudiO | homify
A2 StudiO

A2 StudiO

A2 StudiO
A2 StudiO
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เป็นงานปรับปรุงอาคารเก่าบริเวณชั้น 1 ภายในพื้นที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อให้เป็นโรงอาหาร ห้องกิจการนักศึกษา และห้องเอนกประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ ในด้านวิชาการทางดนตรีคลาสสิก ด้วยเป็นพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมมาก่อนการออกแบบจึงใช้โครงสร้างปูนที่ทนทาน และการออกแบบระบบไฟฟ้า สวิสซ์ ปลั๊กไว้สูงกว่าระดับพื้น 90 ซม ทั้งหมด ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่เคยเกิดขึ้น

 • ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา: ตกแต่งภายใน by A2 StudiO

  ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา: ตกแต่งภายใน by A2 StudiO

  ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา: ตกแต่งภายใน by A2 StudiO

  ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา: ตกแต่งภายใน by A2 StudiO

  ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา: ตกแต่งภายใน by A2 StudiO

  ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา: ตกแต่งภายใน by A2 StudiO

  ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา: ตกแต่งภายใน by A2 StudiO

  ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา: ตกแต่งภายใน by A2 StudiO

  ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Admin-Area