CAT Techno Farm by Pakgon Co.,Ltd. by DD Double Design | homify
DD Double Design

DD Double Design

DD Double Design
DD Double Design
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

CAT Techno Farm by Pakgon Co.,Ltd.

โครงการออกแบบปรับปรุง(renovate) พื้นที่ชั้น 27 อาคาร CAT Tower บางรัก กรุงเทพมหานคร / 2,000 ตารางเมตร

ขนาดรวม
2000 m² (พื้นที่)
สถานที่
Bangkok
 • ห้องผู้บริหาร: อาคารสำนักงาน by DD Double Design

  ห้องผู้บริหาร

  ห้องผู้บริหารจำนวน 11 ห้อง

  ตอบรับการใช้งานที่มักจะมีการประชุมย่อยเกิดขึ้นภายในห้อง

 • ห้องฝ่ายบัญชีและการเงิน: อาคารสำนักงาน by DD Double Design

  ห้องฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • Coffee Cafe : อาคารสำนักงาน by DD Double Design

  Coffee Cafe

  Coffee Cafe ภายในสำนักงานและแขกผู้มาเยือน

 • ห้องประชุม: อาคารสำนักงาน by DD Double Design

  ห้องประชุม

  ห้องประชุม 4 ห้องย่อย ที่สามารถเชื่อมต่อเป็นห้องสัมนาใหญ่ได้

 • พื้นที่ทำงานของ Programmer: อาคารสำนักงาน by DD Double Design

  พื้นที่ทำงานของ Programmer

 • พื้นที่ทำงานฝ่าย Business: อาคารสำนักงาน by DD Double Design

  พื้นที่ทำงานฝ่าย Business

 • พื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง: อาคารสำนักงาน by DD Double Design

  พื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง

  ออกแบบเพื่อการพักผ่อน และการใช้สีเขียวเพื่อช่วยผ่อนคลาย

 • บรรยากาศการพัฒนาแบบร่วมกับเจ้าของโครงการ: อาคารสำนักงาน by DD Double Design

  บรรยากาศการพัฒนาแบบร่วมกับเจ้าของโครงการ

 • พื้นที่ชั้น 27 : อาคารสำนักงาน by DD Double Design

  พื้นที่ชั้น 27

  พื้นที่ชั้น 27 ทำการรื้อ และออกแบบปรับปรุง

Admin-Area