Needs Natural Studio

Needs Natural Studio

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่ Edit project เพิ่มรูปภาพ
Needs Natural Studio
Needs Natural Studio
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่

บ้านพักสงฆ์คาทอลิค ตั้งอยู่ที่วัดนักบุญ มีคาแอล การ์รีกอยส์ ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยชั้นแรกของบ้านเป็นส่วนสาธารณะ ประกอบไปด้วย ห้องทำงานคุณพ่อเจ้าวัด ห้องประชุมแก่คณะกรรมการผู้ดูแลวัด พื้นที่พักคอยและนั่งเล่น พื้นที่ดังกล่าวมีการใช้กระจกใสเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่จากภายในห้องสามารถมองเห็นลานและต้นไม้ภายนอกสุดได้ ห้องต่างๆถูกจัดวางเพื่อความสัมพันธ์กับวัดนักบุญด้านทิศใต้ ส่วนครัวไทยและห้องน้ำอยู่ด้านหลังบ้านโดยมีพื้นที่สามารถปลูกสวนครัวได้อีกด้วย ชั้นที่สองของบ้าน เป็นพื้นที่ส่วนตัวแก่คุณพ่อเจ้าวัด ประกอบไปด้วยห้องนอนคุณพ่อที่สามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบ ห้องนอนผู้มาเยือนสำหรับคุณพ่อบางท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ ห้องน้ำส่วนตัว พื้นที่นั่งเล่น ห้องเก็บของและเฉลียงเพื่อตากผ้า รูปลักษณะอาคารเป็นรูปทรงเรียบง่ายผสมผสานกับช่องเปิดหลากหลายขนาด ที่ถูกจัดวางเพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อให้อาคารสื่อถึงความเรียบสมถะของนักบวชแต่ยังคงมีความสนุกสนานใจดีเป็นกันเองกับผู้คนในสังคม ช่องแสงถูกทำให้นูนออกมาจากผนังเพื่อเวลาแสงแดดจะสร้างเงาให้แก่พื้นอาคารที่เรียบ อีกทั้งเวลากลางคืนแสงไฟจากภายในอาคารจะทำให้ช่องแสงเหล่านี้เรืองแสง เพื่อสร้างความน่าสนใจในเวลาที่แตกต่างกัน…

ขนาดรวม
230 m² (พื้นที่)
ราคารวม
฿3,500,000

Admin-Area