ERE Design Studio Co.,Ltd.

ERE Design Studio Co.,Ltd.

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่ Edit project เพิ่มรูปภาพ
ERE Design Studio Co.,Ltd.
ERE Design Studio Co.,Ltd.
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Bud Cafe'

Location : Phetchabun Thailand

Design by : ERE Design Studio Co.,ltd

งานออกแบบ Bud Cafe' แกเลอรีและร้านกาแฟวิถีม้ง โดยความต้องการของเจ้าของโครงการต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเขาค้อ จังหวัดเพรชบูรณ์ พื้นที่ติดถนนสายหลัก มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ มีความลาดชันและมีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเขาค้อ ภูทับเบิก และภูเขาที่สำคัญต่างๆ
จุดเด่นของพื้นที่โครงการที่นำเสนอ คือ เรื่องราวของชนเผ่า ม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เข็กน้อย จ.เพรชบูรณ์ นิทรรศการแสดงถึงประวัติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของม้ง พร้อมกับมีพื้นที่ให้บริการร้านกาแฟ ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว การออกแบบใช้การผสมผสานลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของ บ้านม้ง และคำนึงถึงการใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อสะท้อนแนวคิดหลักของโครงการ และสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมชนเผ่าให้กับผู้เข้ามาใช้พื้นที่

Admin-Area