Identity Design & Architecture Part.,Ltd

Identity Design & Architecture Part.,Ltd

Identity Design & Architecture Part.,Ltd
Identity Design & Architecture Part.,Ltd
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Renovate Guest house Manee House

โครงการปรับปรุง   เกสเฮ้าส์  เดิม  ย้านตัวเมือง จ.เชียงใหม่   โดยการดึงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรม  สมัยเก่าผสมผสานกับวัสดุและอาคารสมัยใหม่   ให้สอดคล้องกับ function ในการใช้งาน ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ

สถานที่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd

  Renovate Guest house Manee House

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["TH"] [Published] 4 งานออกแบบอาคารสไตล์ไทยประยุกต์ จากเชียงใหม่
 • Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd

  Renovate Guest house Manee House

 • Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd

  Renovate Guest house Manee House

 • Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd

  Renovate Guest house Manee House

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["TH"] [Published] 4 งานออกแบบอาคารสไตล์ไทยประยุกต์ จากเชียงใหม่
 • Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd

  Renovate Guest house Manee House

Admin-Area