Camps Bay House 1 by GSQUARED architects | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
GSQUARED architects
GSQUARED architects

GSQUARED architects

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
Edit project เพิ่มรูปภาพ
GSQUARED architects
GSQUARED architects
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Camps Bay House 1

ราคารวม
฿15,906,000
 • บ้านและที่อยู่อาศัย โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
 • บ้านและที่อยู่อาศัย โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 2
  ["ZA"] [Published] 22 pictures of breathtaking South African homes
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
 • บ้านและที่อยู่อาศัย โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
 • บ้านและที่อยู่อาศัย โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
 • บ้านและที่อยู่อาศัย โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
 • ห้องนั่งเล่น โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 2
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
  ["ZA"] [Published] 9 breathtaking living rooms for you to copy
 • ห้องนั่งเล่น โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
 • บ้านและที่อยู่อาศัย โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
 • ห้องนั่งเล่น โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
 • ห้องนั่งเล่น โดย GSQUARED architects,

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 3
  ["ZA"] [Published] New interior trend: The broken plan layout
  ["ZA"] [Published] 15 pictures of a Camps Bay home
  ["ZA"] [Published] 11 beautiful South African living rooms

Admin-Area