Renovata House, K.JAW by HAA studio | homify
HAA studio

HAA studio

HAA studio
HAA studio
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Renovata House, K.JAW

รื้อถอนส่วนที่เคยต่อเติมไว้ออก

แล้วสร้างใหม่เป็นบ้านพักอาศัย 3 ชั้น

ชั้น 1 เป็นห้องครัวทั้งชั้น

ชั้น 2 เป็นห้องให้เช่าสไตร์แบบต่างประเทศ โดยแยกทางเข้าชัดเจน

ชั้น 3 เป็นห้องนอนเจ้าของ คุณจาว (owner ยังวัยรุ่นครับ)

และดาดฟ้าใช้จัดสวน ให้นั่งอ่านหนังสือได้

 • Renovata House, K.JAW:  by HAA studio

  Renovata House, K.JAW

 • Renovata House, K.JAW:  by HAA studio

  Renovata House, K.JAW

 • Renovata House, K.JAW:  by HAA studio

  Renovata House, K.JAW

 • Renovata House, K.JAW:  by HAA studio

  Renovata House, K.JAW

 • Renovata House, K.JAW:  by HAA studio

  Renovata House, K.JAW

 • Renovata House, K.JAW:  by HAA studio

  Renovata House, K.JAW

 • Renovata House, K.JAW:  by HAA studio

  Renovata House, K.JAW

 • Renovata House, K.JAW:  by HAA studio

  Renovata House, K.JAW

 • Renovata House, K.JAW:  by HAA studio

  Renovata House, K.JAW

Admin-Area