The St.Regis Private Residence by TOFF (Thailand) Company Limited | homify
TOFF (Thailand) Company Limited

TOFF (Thailand) Company Lim…

TOFF (Thailand) Company Limited
TOFF (Thailand) Company Lim...
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

The St.Regis Private Residence

 • Main living area :  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Main living area

  พื้นที่บริเวณห้องนั่งเล่น ที่ เซนต์รีจิส ไพรเวท เรสซิเดนท์

 • Open space in penthouse unit:  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Open space in penthouse unit

  พื้นที่เปิดโล่งบริเวณชั้นเพนท์เฮาส์

 • Open space in penthouse unit:  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Open space in penthouse unit

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["TH"] [Published] ไอเดียตกแต่งภายในหลากรูปแบบ จากบริษัทตกแต่งภายในในกรุงเทพฯ

  พื้นที่เปิดโล่งบริเวณชั้นเพนท์เฮาส์

 • Open space in penthouse unit:  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Open space in penthouse unit

  พื้นที่เปิดโล่งบริเวณชั้นเพนท์เฮาส์

 • Wine bar:  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Wine bar

 • Bespoke wine cellar storage:  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Bespoke wine cellar storage

  ตู้เก็บไวน์

 • Bespoke wine cellar storage:  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Bespoke wine cellar storage

  ตู้เก็บไวน์

 • Bespoke wine cellar storage:  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Bespoke wine cellar storage

  ตู้เก็บไวน์

 • Dining area:  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Dining area

  ส่วนรับประทานอาหาร

 • Kitchen area:  by TOFF (Thailand) Company Limited

  Kitchen area

  พื้นที่ครัว

Admin-Area