Marze Design

Marze Design

Marze Design
Marze Design
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

Objective : For Living Room – Dark and White tone should be together in comfortable theme, Designed exclusive partition which made from gold and silver leaf, The partition should be flow atmosphere but safe for children. For Dining Room -Colorful dining room for feel more relaxed and have a good appetite, the feeling should be related with the partition in living room. For Kitchen – Tiny Kitchen but It's real Thai kitchen! Enjoy hard cooking with theme earth tone, easy to clean and all should be durable material. For Bedroom – Dark brown canopy bed in the retreat felling room, seat corner for laptop playing at the end of bed and decorated with sparkling olive green wallpaper for more interesting corner. Living area must be separated with bed area but don’t built any partition or cabinet between each of area. Closet – cozy cream closet with sliding door cabinet, full capacity closet in small space which should be harmony with wood blind.

 • Khun Darin - Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

 • Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

 • Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

 • Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

 • Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

 • Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

 • Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

 • Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

 • Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

 • Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence:  by Marze Design

  Khun Darin – Khun Taweetrub's Residence

Admin-Area