GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่ Edit project เพิ่มรูปภาพ
GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.
GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว

ปรับเปลี่ยนฟังชั่นใหม่หมด ทุบผนังปรับโครงสร้างกันพอควร

ราคาบ้านรวมกัน 100 กว่าล้าน งบประมาณรวม งานปรับปรุงโครงสร้าง พร้อม ตกแต่งภายในทั้งหมด  15 ล้าน จบครบ เข้าอยู่ได้เลยครับ

 • เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว:  by GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

  เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว

 • เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว:  by GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

  เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว

 • เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว:  by GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

  เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว

 • เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว:  by GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

  เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว

 • เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว:  by GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

  เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว

 • เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว:  by GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

  เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว

 • เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว:  by GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

  เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว

 • เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว:  by GOOD IDEA INTERIOR CO.,LTD.

  เป็นบ้าน 2 หลัง ทุบรวมกันเป็นหลังเดียว

Admin-Area