i am architect CO.,Ltd.

i am architect CO.,Ltd.

i am architect CO.,Ltd.
i am architect CO.,Ltd.
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

เป็นการออกแบบโรงเรียน  โดยทางผู้บริหารคาดหวังว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีความทันสมัย  โดยเน้นการเปิดมุมมองกับงานรูปแบบอาคารที่มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น  และเสริมสร้างบรรยากาศให้กับนักเรียนให้มีความสนุกสนาน  ดังนั้นอาคารจึงถูกวางแนวคิดมาจากความต้องการเหล่านี้  ผสมกับมุมมองของผู้ออกแบบเองโดยเน้นการทำกิจกรรม  การใช้แนวคิดการโอบล้อมพื้นที่ปกป้องและสามารถเดินเรียนได้อย่างเป็นอิสระ  ไม่อึดอัด และต้องปลอดภัย  ควบคุมดูแลได้อย่างคล่องตัวทั่วถึง   พื้นที่ส่วนกลางอาคารคือลานกิจกรรมในร่ม  ที่เชื่อมพื้นที่ทุกจุดเข้าหากัน  และรองรับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้หลากหลายมากขึ้น 

ทิศทางเข้าหลักของอาคารเนื่องจากเป็นอาคารแนวราบ  ผู้ออกแบบจึงต้องหาแนวคิดที่ให้รูปทรงอาคารเปิดมุมมองทางเข้าให้ดูโดดเด่น  เพื่อเสริมสรา้งภาพลักษณ์ให้แก่ตัวโครงการเอง  การใช้รูปทรงหลังคาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากอีกมิติหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน  และความสวยงามทั้งหมด  หลังคาลาดเอียงในระนาบที่ยาวมาก ๆ อาจจะดูจริงจังมากเกินไป  ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนความลาดเอียงเป็น 2 ช่วง เพื่อแก้ปัญหารูปทรง และเสริมความโดดเด่นให้แก่ด้านหน้าโครงการทั้งหมด   ดังนั้นโครงการนี้จึงถือว่ามีการวางแผนแนวความคิดตั้งแต่เริ่มออกแบบ  จนถึงแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริงอย่างมีระบบ และความสวยงามที่สอดคล้องกัน    

ขนาดรวม
30 × 7.5 × 30 m / 1 m² (ความยาว, ความสูง, ความกว้าง / พื้นที่)
สถานที่
ซ.พัฒนาการ 78 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ราคารวม
฿20,000,000
 • โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร: โรงเรียน by i am architect CO.,Ltd.

  โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

  บริเวณทางเข้าโรงเรียน

 • โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร: โรงเรียน by i am architect CO.,Ltd.

  โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

  เริ่มประชาสัมพันธ์โปรโมทโครงการ

 • โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร: โรงเรียน by i am architect CO.,Ltd.

  โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

  เริ่มประชาสัมพันธ์โปรโมทโครงการ

 • โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร: โรงเรียน by i am architect CO.,Ltd.

  โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

  เริ่มประชาสัมพันธ์โปรโมทโครงการ

 • โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร: โรงเรียน by i am architect CO.,Ltd.

  โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

  บรรยากาศจำลองห้องสมุด

 • โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร: โรงเรียน by i am architect CO.,Ltd.

  โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

  บรรยากาศจำลองบริเวณโถงทางเข้าอาคาร

 • โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร: โรงเรียน by i am architect CO.,Ltd.

  โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

  บรรยากาศจำลองบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโถงทางเข้าอาคาร

 • โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร: โรงเรียน by i am architect CO.,Ltd.

  โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

  บรรยากาศจำลองบริเวณด้านหน้าอาคาร

 • โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร: โรงเรียน by i am architect CO.,Ltd.

  โรงรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

  บรรยากาศจำลองบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคาร

Admin-Area