มณฑปพระเกศเกล้าศรีจุฬามณี by i am architect CO.,Ltd. | homify
i am architect CO.,Ltd.

i am architect CO.,Ltd.

i am architect CO.,Ltd.
i am architect CO.,Ltd.
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

มณฑปพระเกศเกล้าศรีจุฬามณี

โครงการ : มณฑปพระเกศเกล้าศรีจุฬามณี

สถานที่ก่อสร้าง : วัดป่าเทพนิมิต ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ออกแบบถวายเป็นพุทธบูชา : สถาปัตย์ สุขพันธ์ สันติ กวินวงศ์ไพบูลย์ และผู้มีจิตศรัทธา

  •  มณฑปพระเกศเกล้าศรีจุฬามณี:   by i am architect CO.,Ltd.

    มณฑปพระเกศเกล้าศรีจุฬามณี

Admin-Area