บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน by good space plus interiror- architect co.,ltd | homify
good space plus interiror- architect co.,ltd

good space plus interiror…

good space plus interiror- architect co.,ltd
good space plus interiror...
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน

บ้านเดี่ยว เชิงขยาย ครอบครัวใหญ่ พื้นที่สัดส่วน เหมาะสม ติดต่อเรา 0815503354

ขนาดรวม
30 × 10 × 20 m (ความยาว, ความสูง, ความกว้าง)
ราคารวม
฿24,000,000
 • Modern Tropical house: ตกแต่งภายใน by good space plus interiror- architect co.,ltd

  Modern Tropical house

  บ้านเดี่ยว เชิงขยาย ครอบครัวใหญ่ พื้นที่สัดส่วน เหมาะสม ติดต่อเรา 0815503354

 • Modern Tropical house: ตกแต่งภายใน by good space plus interiror- architect co.,ltd

  Modern Tropical house

  ตกตแ่งภายใน

  บ้านเดี่ยว เชิงขยาย ครอบครัวใหญ่ พื้นที่สัดส่วน เหมาะสม ติดต่อเรา 0815503354

 • บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน: ตกแต่งภายใน by good space plus interiror- architect co.,ltd

  บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน

  บ้านเดี่ยว เชิงขยาย ครอบครัวใหญ่ พื้นที่สัดส่วน เหมาะสม ติดต่อเรา 0815503354

 • บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน: ตกแต่งภายใน by good space plus interiror- architect co.,ltd

  บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน

  บ้านเดี่ยว เชิงขยาย ครอบครัวใหญ่ พื้นที่สัดส่วน เหมาะสม ติดต่อเรา 0815503354

 • บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน: ตกแต่งภายใน by good space plus interiror- architect co.,ltd

  บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน

  บ้านเดี่ยว เชิงขยาย ครอบครัวใหญ่ พื้นที่สัดส่วน เหมาะสม ติดต่อเรา 0815503354

 • บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน: ตกแต่งภายใน by good space plus interiror- architect co.,ltd

  บ้าน สายสาม ออกแบบและตกตแ่ตงภายใน

  บ้านเดี่ยว เชิงขยาย ครอบครัวใหญ่ พื้นที่สัดส่วน เหมาะสม ติดต่อเรา 0815503354

Admin-Area