ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์ by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด | homify
บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด
บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

ต้นเดียวเราก้อไป..เพราะเต็มใจติดตั้งให้คุณ!! งานนี้ทีมเข็มเหล็กไปติดตั้งฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอลเป็นครั้งที่ 2 แล้วครับ โดยใช้เข็มเหล็กรุ่น F76x2000x220 ติดตั้งเพิ่ม จำนวน 2 ต้น โดยครั้งแรกติดตั้งไปแล้ว จำนวน 3 ต้น ติดตั้งที่สนาม cocopark ซอยยอดวีรบุรุษ ทางบริษัทเข็มเหล็ก ขอขอบคุณ คุณนิธิวัชร์ เลิศภัทรนิธิ ที่ไว้วางใจเลือกใช้เข็มเหล็กเป็นครั้งที่ 2 ครับ

สนใจ>>>ติดต่อเราได้
- Facebook : kemrex

- Line@ : @kemrex

- Website : www.kemrex.com

- Tel : 080-618-6660

- Tel : 02-715-0400-3

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

 • ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์:  by บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด

  ฐานรากยึดสลิงดึงเสาสนามฟุตบอล คุณนิธิวัชร์

Admin-Area