Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่ Edit project เพิ่มรูปภาพ
Quality Decor and Construction Co.,Ltd.
Quality Decor and Construction Co.,Ltd.
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน

ระยะเวลา : 1ปี

ปีที่สร้างเสร็จ : 2015 

ลูกค้า : บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด

ราคารวม
฿3,600,000
 • ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน:  by Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

  ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน

 • ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน:  by Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

  ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน

 • ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน:  by Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

  ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน

 • ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน:  by Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

  ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน

 • ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน:  by Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

  ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน

 • ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน:  by Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

  ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน

 • ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน:  by Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

  ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน

 • ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน:  by Quality Decor and Construction Co.,Ltd.

  ปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ รพ.นครธน

Admin-Area