บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จ.เชียงใหม่ by สำนักงานสถาปนิกอนุชา | homify
สำนักงานสถาปนิกอนุชา

สำนักงานสถาปนิกอนุชา

สำนักงานสถาปนิกอนุชา
สำนักงานสถาปนิกอนุชา
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จ.เชียงใหม่

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จ.เชียงใหม่ (แล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2552) ค่าก่อสร้าง 1 ล้านบาทถ้วน ตามสัญญาจ้าง

เริ่มสัญญา 13 กันยายน 2551

สิ้นสุดสัญญาจ้าง 15 มกราคม 2552 (แล้วเสร็จจริง 16 กุมภาพันธ์ 2552)

หน้าที่รับผิดชอบ ออกแบบและควบคุมงานจ้าง

ผู้รับจ้าง นายราชัน ใจชื่น 08-1595-2618

ราคารวม
฿1,000,000

Admin-Area