AR  arquitectos
แก้ไข
โปรเจค

casa ZR

ประเภทศึกษา:
โครงการและพื้นที่
ขนาดรวม:
14 × 3 × 5.8 m / 82 m² (ความยาว, ความสูง, ความกว้าง / พื้นที่)
รูปภาพ (4)
 • AR arquitectos บ้านและที่อยู่อาศัย
  หมวดหมู่:
  โครงการและพื้นที่
 • AR arquitectos บ้านและที่อยู่อาศัย
  หมวดหมู่:
  โครงการและพื้นที่
 • AR arquitectos บ้านและที่อยู่อาศัย
  หมวดหมู่:
  โครงการและพื้นที่
 • AR arquitectos บ้านและที่อยู่อาศัย
  หมวดหมู่:
  โครงการและพื้นที่

Admin-Area