net.brains by C+C | STUDIO | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
C+C | STUDIO
C+C | STUDIO

C+C | STUDIO

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
Edit project เพิ่มรูปภาพ
C+C | STUDIO
C+C | STUDIO
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

net.brains

ขนาดรวม
250 m² (พื้นที่)
 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

 • ห้องทำงาน/อ่านหนังสือ โดย C+C | STUDIO,

Admin-Area