Spiellampe Gross | homify
Shigeki Yamamoto
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Edit project เพิ่มรูปภาพ
Shigeki Yamamoto
Shigeki Yamamoto
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Spiellampe Gross

 • Spiellampe Gross Shigeki Yamamoto ห้องนอนเด็กไฟห้องนอนเด็ก

  Spiellampe Gross

  Remember your childhood when you played with building blocks? Rediscover your creativity with the Spiellampe.. more than just a lamp..you can change the form of the lamp and its lighting direction according to your moods or your imaginationCan you change it anyway you like? Do you like making new discoveries?This lamp awakens your imagination and creativity in addition to it ‘s lighting function and is a lot of fun to use!

  B 40-80cm x H 130-160cm x T 40 cm Material: beech Made In Germany

 • Shigeki Yamamoto ห้องนอนเด็กไฟห้องนอนเด็ก

 • Shigeki Yamamoto ห้องนอนเด็กไฟห้องนอนเด็ก

  ไอเดียบุคของบรรณาธิการกับภาพนี้
  ไอเดียบุค: 1
  ["HK"] [Published] ​Lighting ideas for children’s rooms
 • Shigeki Yamamoto ห้องนอนเด็กไฟห้องนอนเด็ก

 • Shigeki Yamamoto ห้องนอนเด็กไฟห้องนอนเด็ก

 • Shigeki Yamamoto ห้องนอนเด็กไฟห้องนอนเด็ก

 • Shigeki Yamamoto ห้องนอนเด็กไฟห้องนอนเด็ก

 • Shigeki Yamamoto ห้องนอนเด็กไฟห้องนอนเด็ก

Admin-Area