I-Reloaded by Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh
Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh

Andrea Vattovani Architectu…

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
Edit project เพิ่มรูปภาพ
Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh
Andrea Vattovani Architectu...
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

I-Reloaded

สถานที่
Trieste, Italy
 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Terrace

 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Entrance

 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Living Area

 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Living Area

 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Open Kitchen

 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Living Area

 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Terrace

 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Living Area

 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Living Area

 • ทันสมัย โดย Andrea Vattovani Architecture ZT Gmbh, โมเดิร์น

  i-Reloaded Living Area

Admin-Area