Collezione "Mosca" by Galbusera | homify
Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c.
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Edit project เพิ่มรูปภาพ
Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c.
Galbusera Giancarlo & Giorg...
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Moscow Collection by Galbusera

Moscow Collection range of traditional hardware products from Galbusera. A collection of door and window furniture finished in 13
different finishes to suit both traditional and contemporary style homes. Hand crafted in Italy. 

FINISHES

 • "Moscow" Collection by Galbusera Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่าง เหล็ก

  Moscow Collection by Galbusera

  "Moscow" Collection range of traditional hardware products from
  Galbusera. A collection of door and window furniture finished in 13 different finishes to suit both traditional and contemporary style homes. Hand crafted in Italy.  

  FINISHES

 • Traditional Door Handle Art.2700 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Door Handle Art.2700

 • Traditional Door Handle Art.2701 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Door Handle Art.2701

 • Traditional Door Handle Art.2699 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Door Handle Art.2699

 • Traditional Door Handle Art.2698 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Door Handle Art.2698

 • Traditional Door Handle Art.2696 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Door Handle Art.2696

 • Traditional Window Handle Art.2703 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Window Handle Art.2703

 • Traditional Window Handle Art.2704 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Window Handle Art.2704

 • Traditional Window Handle Art.2702 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Window Handle Art.2702

 • Traditional Window Handle Art.2706 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Window Handle Art.2706

 • Traditional Window Handle Art.2705 Galbusera Giancarlo & Giorgio S.n.c. หน้าต่างและประตูลูกบิดประตูและอุปกรณ์เสริม เหล็ก

  Traditional Window Handle Art.2705

Admin-Area