นักออกแบบและตกแต่งภายใน ใน เมือง: ค้นหา Lampang | homify

1 นักออกแบบและตกแต่งภายใน ใน ลำปาง

พื้นที่

นักออกแบบตกแต่งภายในในจังหวัดลำปาง

ความแตกต่างของนักออกแบบตกแต่งภายในและสถาปนิก

ในงานออกแบบและก่อสร้างอาคารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านและที่อยู่อาศัย อพาร์ทเม้นต์ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารประเภทต่างๆที่เราเห็นและใช้งานกันอยู่ในทุกวี่ทุกวันนี้ หากขาดสถาปนิกผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการออกแบบการใช้สอยและรูปลักษณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานรวมถึงมีความสวยงาม และวิศวกรผู้ดูแลเรื่องงานระบบโครงสร้างอาคารนั้นๆ ก็คงไม่มีสถาปัตยกรรมอาคารให้มนุษย์เราได้ใช้สอยเป็นแน่ แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะทราบถึงวิชาชีพอีกวิชาชีพหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม นั่นคือนักออกแบบตกแต่งภายใน ผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่เชี่ยวชาญและมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การใช้สอยพื้นที่ในอาคารบ้านเรือนของเรานั้นเป็นไปอย่างสะดวกสบายและมีคุณภาพด้านต่างๆที่ดีขึ้นได้

จากชื่อของวิชาชีพคือนักออกแบบตกแต่งภายในก็สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตงานและบริการที่ดีไซเนอร์เหล่านี้เป็นผู้รับผิดชอบ โดยการออกแบบจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานรวมถึงการออกแบบบรรยากาศของพื้นที่ภายในอาคารนั้นๆให้เป็นไปตามคอนเสปต์ต่างๆที่เจ้าของต้องการ ซึ่งรายละเอียดต่างๆที่อยู่ภายในพื้นที่ใช้สอยของบ้านหรืออาคารนั้นล้วนเป็นส่วนที่มีความซับซ้อน ทั้งองค์ประกอบของพื้น ผนัง ฝ้าเพดานและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่จำเป็นต้องจัดไว้สำหรับใช้งานภายในห้องหรือพื้นที่ภายในนั้นๆ ซึ่งนักออกแบบตกแต่งภายในจะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ นี่จึงเป็นความแตกต่างที่ทำให้งานออกแบบก่อสร้างอาคารหรือสถาปัตยกรรมสักหลังนั้นจำเป็นต้องมีนักออกแบบตกแต่งภายในเป็นผู้ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับสถาปนิกอยู่เสมอๆ

คุณจะเข้าพบเพื่อปรึกษานักออกแบบตกแต่งภายในในจังหวัดลำปางได้อย่างไร?

จังหวัดลำปางเป็นอีกจังหวัดของประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านและที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชยกรรมและศูนย์การค้า รวมไปถึงที่พักอาศัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาท่องเที่ยวยังจังหวัดลำปางซึ่งเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ซึ่งล้วนถือเป็นเอกลักษณ์ที่นักออกแบบชาวเหนือต่างให้ความสำคัญในการนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทสถาปัตยกรรมปัจจุบัน ซึ่งแนวทางการออกแบบดังกล่าวเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและเหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์ไปจนถึงภูมิอากาศของลำปาง การเข้าพบปรึกษานักออกแบบตกแต่งภายในที่จังหวัดลำปางจึงไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากมีบริษัทออกแบบที่เปิดสำนักงานอยู่ภายในจังหวัดลำปางและให้บริการปรึกษาด้านการออกแบบ ทั้งสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายใน ไปจนถึงบริษัทผู้รับเหมาที่มีดีไซเนอร์ซึ่งให้บริการเฉพาะด้าน คุณจึงสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาและรับการบริการที่ครบวงจรได้อย่างสะดวก แถมยังไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางในการไปว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในจากจังหวัดอื่น ซึ่งอาจไม่เชี่ยวชาญหรือรู้จักพื้นที่ดีเท่านักออกแบบตกแต่งภายในที่จังหวัดลำปางเอง

บริการทางวิชาชีพที่คุณสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากนักออกแบบตกแต่งภายใน

ลักษณะการบริการทางวิชาชีพของนักออกแบบตกแต่งภายในนั้นมีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกับการทำงานของสถาปนิก ซึ่งเราจะอธิบายเป็นขั้นตอนที่คุณผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายๆดังนี้

1. ขั้นตอนการวางคอนเสปต์หรือไอเดียของงานออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นขั้นตอนแรกสุดที่ลูกค้าจะเข้าพบนักออกแบบเพื่อบอกความต้องการทางด้านการใช้สอยและบรรยากาศของพื้นที่ นักออกแบบจะจัดทำแบบร่างแปลนและจัดหาไอเดียจากงานออกแบบที่ต่างๆซึ่งจะช่วยสื่อให้เจ้าบ้านเห็นแนวความคิดว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่

2. ขั้นตอนการทำแบบร่างที่ถูกสัดส่วนและภาพจำลองสามมิติ เมื่อนักออกแบบได้คอนเสปต์แล้วก็จะจัดทำแปลนของห้องต่างๆที่ถูกสัดส่วนตามระยะและขนาดขององค์ประกอบต่างๆ รวมถึงจัดทำแบบจำลองสามมิติซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพจำลองของงานที่จะก่อสร้างเสร็จสิ้น

3. ขั้นตอนการเสนอแบบก่อสร้างจริงและการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ในส่วนนี้จะดำเนินการต่อเนื่องทันทีหากเจ้าบ้านไม่มีการแก้ไขแบบใดๆแล้ว นักออกแบบจะจัดทำแบบสำหรับก่อสร้างและนำส่งให้ผู้รับเหมาทำการประเมินราคาเพื่อเสนอให้เจ้าบ้านตัดสินใจ ทั้งการสเปคเลือกเกรดของวัสดุที่ใช้ก็จะถูกรวมอยู่ในขั้นตอนนี้ด้วย

4. แบบพร้อมก่อสร้างและนักออกแบบตกลงควบคุมงานก่อสร้างตามระยะเวลา ส่วนขั้นตอนนี้เป็นการบริการที่บวกเพิ่มมาจากการให้บริการโดยทั่วไปซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงของเจ้าบ้านและนักออกแบบ ทั้งนี้นักออกแบบตกแต่งภายในเองอาจมาช่วยตรวจสอบงานก่อสร้างกับผู้รับเหมาเป็นครั้งคราวหรือช่วยในการปรับแก้ไขแบบที่หน้างานเพื่อให้งานออกมาสำเร็จพร้อมส่งมอบแก่เจ้าของบ้าน

ซึ่งอัตราค่าบริการวิชาชีพในส่วนที่กล่าวมานี้ โดยทั่วไปแล้วนักออกแบบตกแต่งภายในจะคิดค่าบริการในสองรูปแบบนั่งคือ 1. คิดตามร้อยละของมูลค่าการก่อสร้างอาคารหรือบ้านหลังนั้นๆ โดยจะคิดค่าบริการตั้งแต่ร้อยละ 5-7 ของค่าก่อสร้างบ้าน หรืออาจสูงถึงร้อยละ 10 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะความซับซ้อนของงานและคุณภาพของวัสดุที่จะใช้ เป็นต้น และ 2. คิดตามขนาดพื้นที่ที่ต้องมีการออกแบบตกแต่งภายใน เรทราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่ 300-500 บาทต่อตารางเมตร และในบางโปรเจคที่ต้องการการออกแบบพิเศษราคาก็จะสูงถึง 1000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานและการตกลงต่อรองได้

ข้อจำกัดในการทำงานของนักออกแบบตกแต่งภายใน

ในการทำงานด้านการออกแบบตกแต่งภายในของอาคารหรือบ้านทั่วๆไปนั้น นักออกแบบตกแต่งภายในสามารถทำงานและให้บริการเจ้าของงานได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตของการตกแต่งพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านหลังนั้นๆ แต่หากพื้นที่บ้านหรืออาคารหลังนั้นมีขนาดรวมแล้วมากกว่า 500 ตารางเมตร ตัวนักออกแบบตกแต่งภายในที่ให้บริการจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ออกให้โดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย จึงจะสามารถทำงานและให้บริการได้อย่างไม่ผิดข้อบังคับแต่อย่างใด ดังนั้นคุณเจ้าของบ้านควรทราบถึงข้อจำกัดนี้ก่อนเข้าพบและปรึกษานักออกแบบเพื่อให้สามารถว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างถูกต้องและถูกคน

สิ่งที่เจ้าบ้านหรือเจ้าของโปรเจคควรรู้ก่อนว่าจ้างปรึกษานักออกแบบตกแต่งภายในในจังหวัดลำปาง

แน่นอนว่าการที่คุณจะไปว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในให้ช่วยออกแบบบ้านหรืออาคารของคุณนั้น คุณจำเป็นต้องชัดเจนในเรื่องของความต้องการด้านการใช้สอยพื้นที่ว่าอยากได้ห้องแบบไหน อยากมีพื้นที่ไว้สำหรับทำอะไรบ้าง รวมถึงความต้องการด้านความสวยงามทั้งสไตล์การออกแบบซึ่งในปัจจุบันมีมากมาย ทั้งการออกแบบภายในบ้านแบบโมเดิร์น การตกแต่งแบบร่วมสมัย หรือการตกแต่งแบบมินิมัลเรียบง่าย เป็นต้น เพื่อที่นักออกแบบจะได้สามารถทำแบบออกมาให้คุณได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องแก้ไขแบบบ่อยครั้งนั่นเอง

นอกจากนี้ขนาดของพื้นที่บ้านรวมถึงการติดต่อประสานงานก็มีความสำคัญ เพราะนักออกแบบตกแต่งภายในจำเป็นต้องทราบเพื่อการประเมินราคาค่าบริการ รวมถึงเพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันกับสถาปนิกที่ออกแบบและผู้รับเหมาที่จะทำการก่อสร้าง โดยรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องนี้จะช่วยให้การทำงานของนักออกแบบตกแต่งภายในในจังหวัดลำปางเป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น และจะทำให้บ้านและที่อยู่อาศัยของคุณนั้นมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน

ค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน