นักออกแบบและตกแต่งภายใน ใน เมือง: ค้นหา Khon Kaen | homify

5 นักออกแบบและตกแต่งภายใน ใน ขอนแก่น

พื้นที่

นักออกแบบตกแต่งภายในในจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 จังหวัดแห่งนี้มีเส้นทางที่สามารถเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไปยังภาคเหนือตอนล่างได้ เรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานเลยทีเดียว เนื่องจากมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนานมากๆ จึงได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มชนเชื้อสายลาวทั้งด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงขนมธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  

ด้วยความที่จังหวัดขอนแก่นมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งยังมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว จึงไม่น่าแปลกที่หากจังหวัดนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในเมืองครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมที่สะดวกสบาย ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงประวัติศาสตร์ที่พบร่องรอยทางโบราณคดีปรากฏมาช้านานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงในยุคปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะเพิ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ 200 กว่าปีที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริงแล้วดินแดนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนาน จากหลักฐานพบกว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้อายุเก่าแก่และชุมชนเมืองโบราณ 

ก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ ภายในจังหวัดเป็นแหล่งอารยธรรมและดินแดนแห่งวัฒนธรรมทั้งยังมีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วเมื่อหลายพันปี จากสถานที่สำคัญหลายๆ แห่งเราจะพบสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วัดหนองแวง ที่นี่เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด คือมีพระมหาธาตุแก่นนคร สามารถเข้าไปศึกษาศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสานได้ด้วย พระมหาธาตุแก่นนคร หรือพระธาตุเก้าชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนเรือนยอดทรงเจดีย์ ซึ่งจำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น มีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดีผสมผสานกับศิลปะแบบอินโดจีน ศิลปะและความงดงามยังปรากฏอยู่บนบานประตู ภาพวาด และหน้าต่างแกะสลัก เรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามมากเลยทีเดียว นับเป็นความภาคภูมิใจของคนขอนแก่นก็ว่าได้

นักออกแบบตกแต่งภายในในจังหวัดขอนแก่น

ไม่เพียงแค่วัดวาอารามที่สวยงามที่สามารถบ่งบอกประวัติศาสตร์ในอดีตได้เท่านั้น ในจังหวัดขอนแก่นยังประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหลากหลายแห่ง มีการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อน สิ่ง

เหล่านี้นับว่าเป็นมรดกล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น ซึ่งสืบต่อมาถึงการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรม และเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่มีสีสัน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จึงเกิดที่พักหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งการตกแต่งของสถานที่เหล่านี้ต่างก็ได้รับการออกแบบและตกแต่งให้มี

เอกลักษณ์สอดคล้องและมีความสัมพันธ์กับประวัติความเป็นมากับจังหวัด ถึงแม้สไตล์ในการตกแต่งจะไม่ได้ดูเก่าแก่เท่าในอดีต แต่นักออกแบบตกแต่งภายในก็พยายามผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมแบบในยุคปัจจุบันเข้าไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคสมัยนี้นั่นเอง ในขณะเดียวกันก็ยังคงได้กลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่นได้อย่างลงตัว 

แม้แต่ผู้คนในพื้นที่ภายในจังหวัดขอนแก่นเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของที่พักอาศัยของตนเองไม่น้อย จะเห็นว่ามีบริษัทออกแบบตกแต่งภายในค่อนข้างเยอะ ซึ่งบริษัทเหล่านี้นอกจากจะรับงานภายในตัวจังหวัดเองแล้วก็ยังทำงานครอบคลุมไปถึงในจังหวัดใกล้เคียงด้วย ซึ่งสามารถหารายชื่อบริษัทออกแบบตกแต่งภายในได้จาก https://www.homify.co.th/professionals/interior-designers-decorators-in-konkaen ส่วนสไตล์ในการออกแบบและตกแต่งก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าถูกใจบริษัทไหนก็สามารถเข้าไปปรึกษาและขอคำแนะนำได้เลย เพียงแต่ว่ารูปแบบในการตกแต่งภายในเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามตัวเองได้ชัดเจนมากกว่า อย่าพยายามให้นักออกแบบตกแต่งภายในเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลกับการตกแต่งบ้านของคุณมากนัก เพราะการแต่งบ้านควรจะมาจากความชอบและไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านมากกว่า เราสามารถขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ได้จากบริษัทเหล่านี้โดยตรง หรือใครต้องการบ้านที่มีกลิ่นอายเพื่อบ่งบอกความเป็นท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่นก็สามารถใช้ของตกแต่งบางอย่างเข้ามาสร้าง

บรรยากาศให้บ้านดูน่าสนใจได้ 

ส่วนในเรื่องของราคาค่าจ้างของงานตกแต่งภายในในจังหวัดขอนแก่นเองนั้นก็มีราคามาตรฐานไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ เท่าใดนัก โดยส่วนใหญ่แล้วเริ่มต้นคิดค่าออกแบบและตกแต่งประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาบ้าน หรือไม่บางบริษัทอาจจะคิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 10,000-25,000 บาทต่อตารางเมตร หรืออย่างบางแห่งก็มีเรทในการคิดราคาว่ารับงานตกแต่งตั้งแต่ 200,000 บาทเป็นต้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละเงื่อนไขบริษัทและเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของบ้านและบริษัทออกแบบตกแต่งภายในนั้นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเจ้าของบ้านก็ควรศึกษาและพิจารณากับงบประมาณที่ตัวเองมีอยู่ด้วยเพื่อจะได้ไม่บานปลายในภายหลังนั่นเอง

ค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน