สถาปนิก ใน เมือง: ค้นหา Ubon Ratchathani | homify

2 สถาปนิก ใน อุบลราชธานี

พื้นที่

สถาปนิกในจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีความพร้อมและสมบูรณ์ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนน รางและอากาศ ทำให้รายได้ส่วนหนึ่งของจังหวัดมาจากภาคการท่องเที่ยว  บริการ โดยผลลัพธ์ที่ตามมาอีกมิติ คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบบ้าน ที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร คาเฟ่ กาแฟ ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงโรงแรม

            บ้านและที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่จะกลายอยู่ตามตำบลและอำเภอต่างๆ สำหรับในตัวเมืองอาจมีการกระจุกของบ้านมากเป็นบ้างส่วน โดยเฉพาะบ้านในแนวสูงจำพวกคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์  ซึ่งการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลดีต่อวิชาชีพอย่างนักออกแบบ สถาปนิก ผู้รับเหมาและกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวกับการสร้างบ้าน โดยภาพรวมการจ้างงานหลักๆจะเป็นกลุ่มสถาปนิกในท้องถิ่น โดยบางรายอาจเปิดในรูปแบบของบริษัทและรับทำตั้งแต่งานออกแบบจนถึงการปลูกสร้างและตกแต่งภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มสถาปนิกสร้างสรรค์จากแพลตฟอร์มข้อมูลของ Homifyฉะนั้นสรุปได้ว่ากลุ่มนักออกแบบในจังหวัดอุบลฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่ากลุ่มสถาปนิก ใน กทม.อย่างแน่นอน

งานออกแบบที่โดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม บางส่วนได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเพื่อนบ้าน ทำให้แนวทางการออกแบบและตกแต่งบ้านจะถูกรังสรรค์ผ่านการถ่ายทอดออกมาในสไตล์ที่โดดเด่นอย่าง ร่วมสมัย มุ่งเน้นการใช้งานไม้ผสมกับงานปูในรูปแบบบ้านไม้กึ่งปูน พร้อมกันนี้ในตัวเมืองจะพบกับสไตล์โมเดิร์นเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ยังมีสไตล์ต่างๆเข้ามาสร้างสีสันในรูปแบบของอาคารทั่วไปหรือคาเฟ่ เช่น สไตล์มินิมัลที่ดูอบอุ่นและสไตล์ลอฟท์ที่สื่อถึงความดิบ เท่

            สำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทุกพื้นที่ของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นนักออกแบบในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะสถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้จบการศึกษามาส่วนใหญ่จะกลับไปทำงานที่บ้าน ไม่เพียงเท่านั้นแม้มีผู้ลงทุนในการปลูกสร้างโครงการจาก กทม.ยังเลือกใช้บริการจากสถาปนิกในท้องถิ่น อย่างไรก็ดีนอกจากการออกแบบบ้าน อาคาร ยังมีโอกาสต่อยอดออกแบบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีความท้าทาย อาทิ โรงแรม ศูนย์ประชุม รวมทั้งร้านกาแฟ เพราะจังหวัดดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

ทำไมต้องสถาปนิกในจังหวัดอุบลราชธานี

            อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การเลือกสถาปนิกในท้องถิ่นได้ผลลัพธ์ที่ดีในหลากหลายมิติ เช่น

1.สถาปนิกในจังหวัดอุบลราชธานีมีความรู้ ความเข้าใจ ในทุกด้านมากกว่าสถาปนิกจากจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะ สภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุก่อสร้าง สภาพภูมิประเทศของแต่ละอำเภอ รวมทั้งการสื่อสารในภาษาถิ่น โดยทั้งหมดเป็นปัจจัยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนยังไงก็ต้องเลือกสถาปนิกในอุบลราชธานีหรือกลุ่มผู้รับเหมาในท้องถิ่น

2.การติดต่อเรื่องงานออกแบบมีความสะดวกสบาย สามารถตรวจสอบ นัดพบและแจ้งความประสงค์ระหว่างผู้รับเหมาและสถาปนิกได้อย่างคล่องตัว

3.งานก่อสร้างที่เกิดจากงานออกแบบของสถาปนิกในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสร้างโอกาสให้กับธุรกิจอื่นๆได้ขับเคลื่อนต่อไป อาทิ วัสดุก่อสร้าง การขนส่ง รวมทั้งผู้รับเหมา ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งนักออกแบบและตกแต่งภายใน ช่างต่อเติม เป็นต้น โดยทั้งหมดจะใช้งบประมาณที่ไม่สูงและกว่าร้อยละ 90 มีราคาถูกกว่ากับสถาปนิกหรือผู้รับเหมาที่มาจากจังหวัดอื่น

หากจะสร้างบ้านในอุบลราชธานี

            จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่โดยราคาที่ดินที่ประมาณการจากกรมธนารักษ์ มีราคาที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในอำเภอเมืองมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 17,000  – 42,000 บาท ต่อ/ตร.ว ส่วนอำเภออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น อำเภอพยุห์  อำเภอยางชุมน้อย อำเภอทับทัน มีราคประมาณอยู่ที่ 300 – 4,000 บาท ต่อ/ตร.ว

            โดยในกรณีที่ผู้อยู่อาศัยมีที่ดินอยู่แล้ว สามารถดำเนินการถมที่ได้ทันทีแต่ต้องยึดหลักกฎหมายการสร้างบ้านตามมาตรา 26 คือ มีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร มีทางระบายน้ำที่ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งดินส่วนใหญ่ของจังหวัดดังกล่าวเป็นดินร่วน ดินแดงตามสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ร้อน อาจจะต้องคำนึงถึงปัญหาการทรุดและปัญหาเรื่องของฝุ่น โดยเฉพาะดินแดงจะมีฝุ่นละอองมากกว่าดินชนิดอื่น ทางเลือกที่ดีควรที่จะถมที่และเว้นช่วงเวลาสัก 1 เดือน ที่สำคัญระหว่างถมควรประพรมน้ำเพื่อชำระล้างฝุ่นและทำให้ดินแข็งตัวเป็นเอกภาพเดียวกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยระยะเวลาที่ดีในการถมดินทิ้งไว้ คือ 1 เดือน จากนั้นถมทับอีกครั้งเพื่อทำให้พื้นหรือฐานรากในการสร้างบ้านมีความมั่นคง

            กรณีไม่มีที่ดินหรือกำลังมองหาสามารถสืบค้นและลงพื้นที่เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่ชอบ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเป็นลำดับต้นๆ คือ ตรวจเช็คสภาพที่ดินเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ดีอีกข้อจำกัดที่ต้องทราบเช่นกัน เมื่อปรับที่ดินเสร็จแล้ว เจ้าของบ้านต้องติดต่อขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะว่าจ้างสถาปนิกหรือผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มดำเนินการ

ด้านแบบบ้านในปัจจุบันมีทั้งแบบบ้านเดี่ยว บ้านชั้นเดียว และแบบอื่นๆอีกหลากหลาย โดยผู้อยู่อาศัยสามารถสืบค้นและมองหาช่างผู้เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบจากดังกล่าว ในการสร้างบ้านสักหลัง สามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.homify.co.th ในช่องค้นหา ผู้ประกอบวิชาชีพ และพิมพ์คำว่า สถาปนิกในจังหวัดอุบลราชธานี

            อีกมิติสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการสร้างบ้าน คือ การบริหารการจัดการที่ว่างหรือพื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมให้เกิดประโยชน์ โดยอาจออกแบบและตกแต่งเป็น บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย และที่จอดรถ รวมถึงการโฟกัสถึงการเว้นระยะห่างของบ้านจากถนนสาธารณะต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร หากเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นหรือความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานี

            ทำเลในจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากปลูกบ้านเพื่อการอยู่อาศัย ในอนาคตจะมีราคาสูง เพราะพื้นที่แห่งนี้เหมาะแก่การลงทุนรวมทั้งสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะมีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว ไม่เพียงเท่านั้นการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครันจะทำให้ในอนาคตอุบลราชธานีจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในมิติของการท่องเที่ยว โดยการคาดการณ์ต่อจากนี้ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบ้านนอกจากปลูกสร้างเอง จะมีโครงการบ้านจัดสรรมากขึ้น โดยอาจเริ่มจากตัวอำเภอเมืองก่อน ส่วนโรงแรม ห้างสรรพสินค้าและคาเฟ่จะเติบโตเป็นระยะ

            สำหรับสไตล์การตกแต่งน่ามีการไหลเททางวัฒนธรรมโดยนำเอาสไตล์โมเดิร์นมาปรับใช้กับสไตล์ร่วมสมัย ไม่เพียงเท่านั้นของพื้นถื่นอย่างงานจักรสาน ลวดลายจากผ้าที่ผลิตขึ้นเองในท้องถิ่นจะกลายเป็นไอเท็มที่สำคัญในการตกแต่งภายในบ้านอย่างแน่นอน ขณะที่ทรงบ้านอาจมีปรับเปลี่ยนตามความคิดสร้างสรรค์แต่ยังคงมุ่งเน้นความโปร่ง โล่ง สบายและเปิดรับกิล่นอายความเป็นธรรมชาติเหมือนเช่นเคย  

การเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกสร้างบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีแบบประมาณการ

            สำหรับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ต้องเตรียมสำหรับการปลูกสร้างบ้านสักหลังนอกจากค่าที่ดิน ประกอบไปด้วย ค่าเขียนแบบโดยคาดว่าใช้เงินประมาณ 5,000 – 15,000 บาท หากต้องกู้จากสถาบันการเงินอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 20,000 บาท ด้านค่าเทคาน วางฐานราก ค่าก่อฉาบ ค่ากระเบื้องมุงหลังคาแล้วแต่วัสดุที่นำมาใช้ ส่วนค่าทาสีและค่าแรงส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าติดตั้ง ค่าอุปกรณ์ รวมทั้งการต่อเติมขึ้นอยู่กับการต่อรอง โดยอาจมาในรูปแบบของรายวันหรือรับเหมา ซึ่งโดยรวบแล้วการปลูกสร้างบ้านเองในจังหวัดแห่งนี้บนเนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม จะใช้เงินในการปลูกสร้างประมาณ 1.5-1.8 ล้านบาท

            แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการด้านวัสดุ ค่าแรง ของตกแต่ง เป็นต้น

            สำหรับผู้ที่สนใจสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดแห่งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Homify เพียงค้นหาคำว่า สถาปนิกในจังหวัดอุบลราชธานี

ค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน