สถาปนิก ใน เมือง: ค้นหา Phra Pradaeng | homify

88 สถาปนิก ใน พระประแดง

พื้นที่

สถาปนิกในอำเภอพระประแดง

            พระประแดงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครในเขตราษฎร์บูรณะ เขตยานาวา เขตคลองเตยและติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ภาพรวมของความเป็นมาแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกยกระดับให้เป็นจังหวัด ก่อนจะถูกปรับให้เป็นอำเภอ ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นปอดของชาว กทม. มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ อาทิ ป่าโกงกาง ป่าชายเลน สำหรับโครงสร้างพื้นฐานมีทั้งถนน ทางด่วนพิเศษและทางเรือ แม้จะอยู่ใกล้กับเขตเศรษฐกิจ แต่เสน่ห์ของอำเภอแห่งนี้คือวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างชาวไทยเชื้อสายมอญ โดยสะท้อนผ่าน อาหาร การละเล่น ประเพณี รวมถึงงานสถาปัตยกรรมจำพวก วัดและบ้าน

            ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง ทำให้สถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้างมีทั้งผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงอย่าง กทม.เข้ามารับออกแบบและตกแต่งอย่างแพร่หลาย

งานออกแบบที่โดดเด่นของอำเภอพระประแดง

            อำเภอพระประแดงมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะวัดต่างๆ กลายเป็นแหล่งรวมศิลปะที่งดงามและทรงคุณค่าอันเกิดจากการไหลเททางวัฒนธรรมและผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์ชาวมอญ โดยทั้งหมดสะท้อนผ่านสิ่งปลูกสร้างอย่างบ้านด้วยความเรียบง่าย โดดเด่นด้วยบ้านไม้ใต้ถุนยกสูง ภายในมุ่งเน้นความโปร่ง โล่ง สบาย ตัวหลังคาเป็นแบบทรงจั่ว ด้านวัสดุก่อสร้างหลักๆเป็นงานไม้ ขณะที่เฟอร์นิเจอร์เลือกใช้แบบน้อยชิ้นเพื่อทำให้บ้านดูกว้าง สำหรับบริบทโดยรอบมุ่งเน้นการเปิดโล่งและเสริมทางเดินเข้าโดยไม่ทำลายต้นไม้หรือธรรมชาติที่มีอยู่

            สำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นนักออกแบบในท้องถิ่นแต่ก็มีนักออกแบบใน กทม.เข้าไปด้วยเช่นกัน หากมองในแง่ของการแข่งขันถือเป้นเรื่องที่ดี แต่ถ้ามองในแง่ของความเข้าใจ สถาปนิกท้องถิ่นส่วนใหญ่ซึบซับงานออกแบบมาจากบรรพบุรุษและสภาพแวดล้อมที่ผูกพันลึกซึ้งกว่า

ทำไมต้องสถาปนิกในอำเภอพระประแดง

            อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การเลือกสถาปนิกในท้องถิ่นได้ผลลัพธ์ที่ดีในหลากหลายมิติ เช่น

1.สถาปนิกในพระประแดงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสภาพแวดล้อม อาทิ พื้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานศิลปะเพื่อออกแบบบ้านในสไตล์ไทยประยุกต์ได้อย่างตอบโจทย์ รวมทั้งเข้าใจความต้องการของคนในท้องถิ่น

2.การติดต่อเรื่องงานออกแบบมีความสะดวกสบาย สามารถตรวจสอบ นัดพบและแจ้งความประสงค์ระหว่างผู้รับเหมาและสถาปนิกได้อย่างคล่องตัว

3.งานก่อสร้างที่เกิดจากงานออกแบบของสถาปนิกอำเภอพระประแดง หากเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มาจากในจังหวัดสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างบ้านได้มากพอสมควร อาทิ การขนส่ง ระยะเวลาในการก่อสร้าง ที่สำคัญนอกจากงานออกแบบบยังสามารถต่อยอดงานให้กับผู้รับเหมาในสมุทรปราการได้เช่นกัน

หากจะสร้างบ้านในพระประแดง

            หากคุณกำลังมองหาช่างผู้เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบจากพระประแดง ในการสร้างบ้านสักหลัง สามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.homify.co.th ในช่องค้นหา ผู้ประกอบวิชาชีพ และพิมพ์คำว่า สถาปนิกในพระประแดง

            ในกรณีที่ผู้อยู่อาศัยมีที่ดินอยู่แล้ว สามารถดำเนินการถมที่ได้ทันทีแต่ต้องยึดหลักกฏหมายการสร้างบ้านตามมาตรา 26 คือ มีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร มีทางระบายน้ำที่ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งดินส่วนใหญ่ของอำเภอพระประแดงจะมีทั้งดินร่วน ดินเรน อาจจะต้องถมที่เยอะพอสมควรเพราะถ้าหากถมไม่ดีการสร้างบ้านอาจทรุดได้ในอนาคต ทางเลือกที่ดีควรที่จะถมที่และเว้นช่วงเวลาสัก 1 เดือน จากนั้นถมทับอีกครั้งเพื่อทำให้พื้นหรือฐานรากในการสร้างบ้านมีความมั่นคง

            กรณีไม่มีที่ดินหรือกำลังมองหาสามารถสืบค้นและลงพื้นที่เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่ชอบ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเป็นลำดับต้นๆ คือ ตรวจเช็คสภาพที่ดินเป็นอันดับแรก ปัจจุบันที่ดินในพระประแดงค่อนข้างหายากเพราะมีราคาสูงอีกทั้งส่วนใหญ่ชาวบ้านแต่เดิมไม่นิยมขายที่ดิน

            อย่างไรก็ดีอีกข้อจำกัดที่ต้องทราบเช่นกัน เมื่อปรับปรุงที่ดินเสร็จแล้ว เจ้าของบ้านต้องติดต่อเรื่องการขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะว่าจ้างสถาปนิกหรือผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มดำเนินการ

            มิติสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของกฏหมายการสร้างบ้านที่ต้องคำนึงถึง คือ การบริหารการจัดการที่ว่างหรือพื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม โดยอาจจัดสรรค์ให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย และที่จอดรถ  รวมถึงการโฟกัสถึงการเว้นระยะห่างของบ้านจากถนนสาธารณะต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร หากเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นหรือความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

            สำหรับชาวพระประแดงส่วนใหญ่เลือกจัดการพื้นที่ว่างด้วยการตกแต่งให้เป็นพื้นที่สวนไม้ โดยเน้นปลูกผลไม้ไว้กินตามฤดู รวมทั้งใช้ร่มเงาจากไม้ยืนต้นให้ความเย็นสบายกับตัวบ้าน หนึ่งเทคนิคที่สถาปนิกพระประแดงเข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี

ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในพระประแดง

            อสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นในพระประแดง ส่วนใหญ่เป็น บ้านพักเพื่อการอยู่อาศัยแต่หลังๆบ้นทั่วไปถูกปรับเป็นโฮมสเตย์ ซึ่งทิศทางของการออกแบบและตกแต่งบ้านนอกจากปลูกสร้างใหม่ ยังเน้นไปในเรื่องของการปรับโฉม รีโนเวท ต่อเติม ซะเป็นส่วนใหญ่ ด้านราคาที่ดินของพระประแดงจากกรมธนารักษ์ประเมินไว้อยู่ที่ 20,000 – 100,000 บาท / ตร.ว พื้นที่พระประแดงชั้นในไม่พบการลงทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำพวกบ้านจัดสรร ขณะที่พระประแดงชั้นนอกในส่วนของถนนสุขสวัสดิ์ เริ่มมีโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม เข้ามาพัฒนา รวมทั้งบ้านที่ปลูกสร้างเอง 

            สำหรับภาพรวมการตกแต่งของบ้านในอำเภอพระประแดงที่ได้รับความนิยมจากการออกแบบของสถาปนิกส่วนใหญ่จะดีไซน์ออกมาในสไตล์ร่วมสมัย ไทยประยุกต์ มุ่งเน้นความโล่ง กว้าง มีต้นไม้นานาพันธ์สำหรับการตกแต่งโดยรอบแสดงออกถึงสไตล์รัสติกได้อย่างนุ่มลึก ด้านทิศทางในอนาคตสไตล์การตกแต่งของสถาปนิกในพระประแดงคาดว่ายังคงในรูปแบบเดิม แต่อาจมีสไตล์โมเดิร์นเข้ามาปรับใช้ในบางมุม ส่วนงานไม้ยังคงเป็นวัสดุหลักในการชูความโดดเด่นและสร้างความอบอุ่นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

การเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกสร้างบ้านในจังหวัดลำปางแบบประมาณการ

            สำหรับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ต้องเตรียมสำหรับการปลูกสร้างบ้านสักหลังนอกจากค่าที่ดิน ประกอบไปด้วย ค่าเขียนแบบโดยคาดว่าใช้เงินประมาณ 5,000 – 15,000 บาท หากต้องกู้จากสถาบันการเงินอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 20,000 บาท ด้านค่าเทคาน วางฐานราก ค่าก่อฉาบ ค่ากระเบื้องมุงหลังคาแล้วแต่วัสดุที่นำมาใช้ ส่วนค่าทาสีและค่าแรงส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าติดตั้ง ค่าอุปกรณ์ รวมทั้งการต่อเติมขึ้นอยู่กับการต่อรอง โยอาจมาในรูปแบบของรายวันหรือรับเหมา ซึ่งโดยรวบแล้วการปลูกสร้างบ้านเองในจังหวัดลำปางบนเนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม จะใช้เงินในการปลูกสร้างประมาณ 1.5-2 ล้านบาท โดยเหตุผลที่อาจแพงกว่าบ้านในจังหวัดต่างๆ ก็เพราะ ค่าครองชีพ ค่าแรงงาน สูงกว่าผู้รับเหมาทั่วไปอาจจะหนักไปในเรื่องของค่าแรง

            แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการด้านวัสดุ ค่าแรง ของตกแต่ง

            สำหรับผู้ที่สนใจสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดแห่งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Homify เพียงค้นหาคำว่า สถาปนิกในพระประแดง

ค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน