สถาปนิก ใน เมือง: ค้นหา Nakhon Si Thammarat | homify

1 สถาปนิก ใน นครศรีธรรมราช

พื้นที่

สถาปนิกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

            จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคใต้ที่มีความเพียบพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น รถ ราง น้ำและอากาศ เหมาะสำหรับการลงทุน กระตุ้นการท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตอย่างคึกคักทั้งในตัวเมืองย่าน CBD รวมทั้งย่านการศึกษา

            โดยภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์จากจังหวัดดังกล่าวมีทั้งบ้าน อาคาร โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่อย่างสนามบิน ศูนย์ประชุมและห้างสรรพสินค้า โดยกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง นักออกแบบและตกแต่งภายใน รวมทั้งสถาปนิกในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความนิยมและได้ว่าจ้างมากกว่าสถาปนิกในถิ่นอื่น ซึ่งมีหลากหลายบริษัทฯ  อาทิ Matching IDAE Designs โดยรับทำทั้งออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้าน

งานออกแบบที่โดดเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช

            จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ในอดีต โดยสะท้อนผ่านสิ่งปลูกสร้างอย่าง บ้าน วัด โยเฉพาะสถาปัตยกรรมรุ่นเก่า ด้านงานออกแบบในยุคปัจจุบันนอกจากความร่วมสมัยของบ้านไม้และของตกแต่งที่ทำมาจากธรรมชาติ ยังนำเอาสไตล์การตกแต่งยุคใหม่ในสไตล์โมเดิร์นเข้าไปผสมสผานสำหรับบ้านและอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ โดยบ้านส่วนใหญ่ในทำเลดังกล่าวกว่าร้อยละ 70 ผู้อยู่อาศัยจะเลือกปลูกสร้างเองโดยว่าจ้างนักออกแบบ ผู้รับเหมา รวมทั้งนักออกแบบและตกแต่งภายในจังหวัดมาดำเนินการ

            สำหรับการตกแต่งภายใน มุ่งเน้นการผสมผสานเช่นกัน โดยเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์มทั้งแบบสมัยใหม่และย้อนยุค ภาพรวมการอยู่อาศัยมุ่งเน้นความโปร่ง โล่ง สบาย เพื่อเปิดรับแสงและลมจากธรรมชาติ บริบทโดยรอบนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกตามขนาดของพื้นที่ ยังมีการเสริมพื้นที่สีเขียวเข้าไปอย่างกลมกลืนทำให้บ้านของจังหวัดแห่งนี้ดูน่าอยู่อาศัย โดยการสร้างออกมาในรูปแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีใต้ถุนยกสูงหรือบ้านชั้นเดียวที่มีความสมส่วนกับขนาดของครอบครัว

            ฉะนั้นแล้วผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดดังกล่าวส่วนใหญ่เลือกใช้บริการของนักออกแบบ สถาปนิกและผู้รับเหมาในท้องถิ่น

ทำไมต้องสถาปนิกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การเลือกสถาปนิกในท้องถิ่นได้ผลลัพธ์ที่ดีในหลากหลายมิติ เช่น

1.สถาปนิกในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของสภาพแวดล้อม เช่น การเลือกวัสดุให้สอดรับกับสภาพภูมิอากาศ การมีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องศิลปะท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดแห่งนี้มีงานตกแต่งที่สะท้อนถึงความร่วมสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่สำคัญภาษาถิ่นมีผลในเรื่องของการต่อรองราคาอีกด้วย

2.การติดต่อเรื่องงานออกแบบมีความสะดวกสบาย สามารถตรวจสอบ นัดพบและแจ้งความประสงค์ระหว่างผู้รับเหมา นักออกแบบและสถาปนิกได้อย่างคล่องตัว

3.งานก่อสร้างที่เกิดจากงานออกแบบของสถาปนิกในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถขับเคลื่อนให้กับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รับการว่าจ้างไปด้วย เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง รวมทั้งธุรกิจวัสดุก่อสร้าง โดยทั้งหมดหากเลือกใช้ของตกแต่งและวัสดุก่อสร้างจากในพื้นที่สามารถประหยัดงบในการปลูกสร้างหรือตกแต่งได้มากเช่นกัน ทั้ง การขนส่ง ค่าแรงงาน

หากจะสร้างบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หากคุณกำลังมองหาช่างผู้เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบรวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างจากจังหวัดดังกล่าวในการสร้างบ้านสักหลัง สามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.homify.co.th ในช่องค้นหา ผู้ประกอบวิชาชีพ และพิมพ์คำว่า สถาปนิกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในกรณีที่ผู้อยู่อาศัยมีที่ดินอยู่แล้ว สามารถดำเนินการถมที่ได้ทันทีแต่ต้องยึดหลักกฏหมายการสร้างบ้านตามมาตรา 26 คือ มีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร มีทางระบายน้ำที่ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งดินส่วนใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีลักษณะหลากหลายแบบแตกต่างกันออกไป หากใกล้ที่ราบลุ่มอาจจะเป็นดินร่วน ดินเหนียว หากติดกับทะเลอาจเป็นดินทราย การถมจะต้องจัดการให้ดี โดยเลือกที่จะถมและแบ่งช่วงเวลาในการพักดินเพื่อให้ดินปรับสภาพตัว ซึ่งระยะเวลาที่ดีในการเว้นช่วงคือ 1 เดือน จากนั้นถมทับอีกครั้ง ปรับหน้าดินให้เท่ากัน เพื่อทำให้พื้นหรือฐานรากในการสร้างบ้านมีความมั่นคง

                กรณีไม่มีที่ดินหรือกำลังมองหาสามารถสืบค้นและลงพื้นที่เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่ชอบ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเป็นลำดับต้นๆ คือ ตรวจเช็คสภาพที่ดินเป็นอันดับแรก หากพูดทำเลที่ดินแล้วนั้นราคาประเมินที่ดินในแต่ละอำเภอของจังหวัดดังกล่าวจากกรมธนารักษ์ระบุไว้ดังนี้ อำเภอเมืองที่ดินมีราคาสูงถึง 100,000  – 200,000 บาท/ตร.ว ส่วนอำเภออื่นๆก็มีราคาลดลงหรือไม่สูงมาก อาทิ อำเภอเชียงใหญ่ อำเภอฉวาง มีราคาประมาณอยู่ที่ 375 – 20,000 บาท/ตร.ว เป็นต้น            อย่างไรก็ดีอีกข้อจำกัดที่ต้องทราบเช่นกัน เมื่อปรับปรุงที่ดินเสร็จแล้ว เจ้าของบ้านต้องติดต่อเรื่องการขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะว่าจ้างสถาปนิกหรือผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มดำเนินการ

                มิติสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของกฏหมายการสร้างบ้านที่ต้องคำนึงถึง คือ การบริหารการจัดการที่ว่างหรือพื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม โดยอาจตกแต่งให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย และที่จอดรถ  รวมถึงการโฟกัสถึงการเว้นระยะห่างของบ้านจากถนนสาธารณะต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร หากเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นหรือความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

           

ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายแต่หลักๆ คือ ที่อยู่อาศัยอย่างบ้าน โดยในส่วนของบ้านมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านชั้นเดียว สำหรับภาพรวมการตกแต่งของบ้านที่ได้รับความนิยมจากการออกแบบของสถาปนิกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่จะดีไซน์ออกมาในสไตล์ร่วมสมัย เด่นชัดด้วยวัสดุทีทำมาจากธรรมชาติอย่างงานไม้ บางหลังมีการผสมผสานความเป็นสไตล์โมเดิร์นเข้าไป ทำให้เกิดเป็นสไตล์ไทยประยุกต์ พร้อมกันนี้ยังมีสไตล์ลอฟท์และมินิมัลให้เห็นอยู่บ้าง ด้านภาพรวมภายนอกนอกจากต่อเติมเพิงออกมายังมุ่งเน้นความโล่ง กว้าง มีต้นไม้นานาพันธ์สำหรับการตกแต่งโดยรอบแสดงออกถึงสไตล์รัสติก สำหรับบ้านส่วนใหญ่ของผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะปลูกสร้างเองในสัดส่วนที่มากกว่าการซื้อสำเร็จรูปจาก โครงการโดยกลุ่มสถาปนิกในจังหวัดจะเข้ามามีบทบาทในงานออกแบบอย่างครอบคลุม

การเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกสร้างบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบประมาณการ

สำหรับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ต้องเตรียมสำหรับการปลูกสร้างบ้านสักหลังนอกจากค่าที่ดิน ประกอบไปด้วย ค่าเขียนแบบโดยคาดว่าใช้เงินประมาณ 5,000 – 15,000 บาท หากต้องกู้จากสถาบันการเงินอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 20,000 บาท ด้านค่าเทคาน วางฐานราก ค่าก่อฉาบ ค่ากระเบื้องมุงหลังคาแล้วแต่วัสดุที่นำมาใช้ ส่วนค่าทาสีและค่าแรงส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าติดตั้ง ค่าอุปกรณ์ รวมทั้งการต่อเติมขึ้นอยู่กับการต่อรองและราคาของวัสดุในขณะนั้น โดยอาจมาในรูปแบบของรายวันหรือรับเหมา ซึ่งโดยรวมแล้วการปลูกสร้างบ้านเองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบนเนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม จะใช้เงินในการปลูกสร้างประมาณ 1.3-1.5 ล้านบาท

                แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการด้านวัสดุ ค่าแรง ของตกแต่ง

                สำหรับผู้ที่สนใจสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดแห่งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Homify เพียงค้นหาคำว่า สถาปนิกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน