ค้นหาที่ถูกต้อง สถาปนิก in Khon Kaen | homify

3 สถาปนิก ใน ขอนแก่น

สถาปนิกในจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นปัจจุบันมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น ได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่วาจะเป็น โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบรถ รางและอากาศ แผนแม่บทจากนักธุรกิจในจังหวัดอย่าง ขอนแก่นโมเดล ทำให้ในทุกอุตสาหกรรมรวมทั้งนักลงทุนมุ่งหน้าสู่หัวเมืองดังกล่าวอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทิศทางเติบโตสูง ราคาที่ดินในย่านธุรกิจหรือ CBD อาทิ บริเวณเซ็นทรัลขอนแก่นพุ่งสูงถึง 800 ล้านบาทในจำนวน 40 ไร่

เมื่อการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มจำนวนเหมือนดอกเห็ด อีกหนึ่งสาขาอาชีพที่ได้รับปัจจัยบวกเช่นกัน คือกลุ่มนักออกแบบและตกแต่งภายใน สถาปนิก รวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง ในท้องถิ่นได้รับความสนใจและมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยรูปแบบของบ้านและที่อยู่อาศัยของจังหวัดแห่งนี้มีความหลากหลาย ทั้งแนวราบและแนวสูง ไม่เพียงเท่านั้นยังควบรวมไปถึงอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งคาเฟ่ ร้านกาเฟ่และแหล่งท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ทั้งหมดล้วนแล้วคือโอกาสของกลุ่มอาชีพดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจว่าจะพบเจอผู้รับเหมา สถาปนิก ช่างสวน ช่างต่อเติม เปิดบริษัทและรับงานอย่างหลากหลายในขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะกินส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่ากลุ่มสถาปนิก ใน กทม.อย่างแน่นอน

งานออกแบบที่โดดเด่นของจังหวัดขอนแก่น

  แต่เดิมจังหวัดดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมระหว่างภูมิภาคนอกจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยังเกิดการไหลเททางด้านงานศิลปะ วัฒนธรรม ทำให้สไตล์การตกแต่งของบ้านหมุนเวียนไปตามยุคสมัย น้อยครั้งที่จะพบเจอในสไตล์ร่วมสมัย 

จึงสรุปได้ว่า บ้านรวมทั้งอาคารที่ผู้อยู่อาศัยต้องการส่วนใหญ่ที่สถาปนิกชาวขอนแก่นได้รับโจทย์ ตือ สไตล์โมเดิร์น อาจมีการตกแต่งในแบบลอฟ์ทหรืออินดัสทรีเข้าไปผสมผสาน มุ่งเน้นความเรียบง่ายและโชว์เนื้อวัสดุ หรือในบางครั้งฉีกสไตล์ออกไปในรูปแบบของคันทรี ด้านวัสดุก่อสร้างก็มีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโครงเหล็กสีดำ งานปูน และงานอิฐก่อและฉาบ ส่วนงานไม้มีบ้างแต่ยังไม่มากเหมือนกับจังหวัดต่างๆ

 

สำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นนักออกแบบในท้องถิ่นโดยเฉพาะสถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้จบการศึกษามาส่วนใหญ่จะกลับไปทำงานที่บ้าน และแน่นอนนอกจากการออกแบบบ้าน อาคาร ยังมีโอกาสต่อยอดออกแบบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีความท้าทาย อาทิ โรงแรม ศูนย์ประชุม รวมทั้งร้านกาแฟ เพราะจังหวัดดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

ทำไมต้องสถาปนิกในจังหวัดขอนแก่น

            อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การเลือกสถาปนิกในท้องถิ่นได้ผลลัพธ์ที่ดีในหลากหลายมิติ เช่น

1.สถาปนิกในจังหวัดขอนแก่นมีความรู้ ความเข้าใจ ในทุกด้านมากกว่าสถาปนิกจากจังหวัดอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการสื่อสารในภาษาถิ่น โดยทั้งหมดเป็นปัจจัยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนยังไงก็ต้องเลือกสถาปนิกในขอนแก่นหรือกลุ่มผู้รับเหมาในท้องถิ่น

2.การติดต่อเรื่องงานออกแบบมีความสะดวกสบาย สามารถตรวจสอบ นัดพบและแจ้งความประสงค์ระหว่างผู้รับเหมาและสถาปนิกได้อย่างคล่องตัว

3.งานก่อสร้างที่เกิดจากงานออกแบบของสถาปนิกในจังหวัดขอนแก่นยังสร้างโอกาสให้กับธุรกิจอื่นๆได้ขับเคลื่อนต่อไป อาทิ วัสดุก่อสร้าง การขนส่ง รวมทั้งผู้รับเหมา โดยทั้งหมดจะใช้งบประมาณที่ไม่สูงหากเทียบกับเลือกสถาปนิกหรือผู้รับเหมาจากจังหวัดอื่นเข้ามา

หากจะสร้างบ้านในขอนแก่น

            อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นที่ดินในจังหวัดขอนแก่นขณะนี้พุ่งสูงมาก หากจะสร้างบ้านคงจะต้องมองทำเลที่ดินในแถบชานเมืองหรืออำเภอต่างๆนอกจากอำเภอเมือง ไม่ว่าจะเป็น อำเภอภูผาม่าน อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ เป็นต้น โดยราคาที่ดินประเมินจากกรมธนารักษ์ของกลุ่มอำเภอดังกล่าวเริ่มต้นเพียง 500 – 17,000 บาท ต่อ/ตร.ว

            ในกรณีที่ผู้อยู่อาศัยมีที่ดินอยู่แล้วสามารถดำเนินการถมที่ได้ทันทีแต่ต้องยึดหลักกฏหมายการสร้างบ้านตามมาตรา 26 คือ มีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร มีทางระบายน้ำที่ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งดินส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นจะมีทั้งดินร่วน ดินแดง และดินเหนียวตามสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ร้อน อาจจะต้องคำนึงถึงปัญหาการทรุดและปัญหาเรื่องของฝุ่นเพราะดินแดงจะมีฝุ่นละอองมากกว่าดินชนิดอื่น ทางเลือกที่ดีควรที่จะถมที่และเว้นช่วงเวลาสัก 1 เดือน ที่สำคัญระหว่างถมควรประพมน้ำเพื่อชำระล้างฝุ่นและทำให้ดินแข็งตัวเป็นเอกภาพเดียวกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยระยะเวลาที่ดีในการถมดินทิ้งไว้ คือ 1 เดือน จากนั้นถมทับอีกครั้งเพื่อทำให้พื้นหรือฐานรากในการสร้างบ้านมีความมั่นคง

            กรณีไม่มีที่ดินหรือกำลังมองหาสามารถสืบค้นและลงพื้นที่เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่ชอบ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเป็นลำดับต้นๆ คือ ตรวจเช็คสภาพที่ดินเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ดีอีกข้อจำกัดที่ต้องทราบเช่นกัน เมื่อปรับที่ดินเสร็จแล้ว เจ้าของบ้านต้องติดต่อขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะว่าจ้างสถาปนิกหรือผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มดำเนินการ

ด้านแบบบ้านในปัจจุบันมีทั้งแบบบ้านเดี่ยว บ้านชั้นเดียว บ้านกล่อง บ้าน 3 ชั้น และแบบอื่นๆอีกหลากหลาย โดยผู้อยู่อาศัยสามารถสืบค้นและมองหาช่างผู้เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบจากดังกล่าว ในการสร้างบ้านสักหลัง สามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.homify.co.th ในช่องค้นหา ผู้ประกอบวิชาชีพ และพิมพ์คำว่า สถาปนิกในจังหวัดขอนแก่น

อีกมิติสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการสร้างบ้าน คือ การบริหารการจัดการที่ว่างหรือพื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมให้เกิดประโยชน์ โยอาจออกแบบและตกแต่งเป็น บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย และที่จอดรถ รวมถึงการโฟกัสถึงการเว้นระยะห่างของบ้านจากถนนสาธารณะต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร หากเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นหรือความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น

            อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตเปรียบเสมือนอนาคตในการพัฒนาของประเทศ ที่สำคัญจังหวัดแห่งนี้ยังเป็นหัวจักรที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางจะเติบโตและเข้ามาในเร็ววัน ทำให้พื้นที่แนวสูงอย่างคอนโดมิเนียมจะเข้ามาเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัยได้มากพอสมควร ในเรื่องของสไตล์อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น สไตล์โมเดิร์น สไตล์ลอฟท์ และอินดัสเทรียลจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ในแง่ของของตกแต่งอย่างเครื่องเรือน อาจนำเอาความเป็นศิลปะของพื้นถิ่นเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างศิลปะการอยู่อาศัยแบบร่วมสมัย เช่น ภาพวาดศิลปะ งานผ้าลวดลายต่างๆ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์มือสอง

การเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกสร้างบ้านในจังหวัดขอนแก่นแบบประมาณการ

            สำหรับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ต้องเตรียมสำหรับการปลูกสร้างบ้านสักหลังนอกจากค่าที่ดิน ประกอบไปด้วย ค่าเขียนแบบโดยคาดว่าใช้เงินประมาณ 5,000 – 15,000 บาท หากต้องกู้จากสถาบันการเงินอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 20,000 บาท ด้านค่าเทคาน วางฐานราก ค่าก่อฉาบ ค่ากระเบื้องมุงหลังคาแล้วแต่วัสดุที่นำมาใช้ ส่วนค่าทาสีและค่าแรงส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าติดตั้ง ค่าอุปกรณ์ รวมทั้งการต่อเติมขึ้นอยู่กับการต่อรอง โดยอาจมาในรูปแบบของรายวันหรือรับเหมา ซึ่งโดยรวบแล้วการปลูกสร้างบ้านเองในจังหวัดขอนแก่นบนเนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม จะใช้เงินในการปลูกสร้างประมาณ 2 ล้านบาท โดยเหตุผลที่อาจแพงกว่าบ้านในจังหวัดต่างๆ ก็เพราะ ค่าครองชีพ ค่าแรงงาน สูงกว่าผู้รับเหมาทั่วไปอาจจะหนักไปในเรื่องของค่าแรง

            แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการด้านวัสดุ ค่าแรง ของตกแต่ง

            สำหรับผู้ที่สนใจสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดแห่งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Homify เพียงค้นหาคำว่า สถาปนิกในจังหวัดขอนแก่น

ค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน