สถาปนิก ใน เมือง: ค้นหา Chonburi | homify

3 สถาปนิก ใน ชลบุรี

พื้นที่

สถาปนิกในจังหวัดชลบุรี

ปรึกษาสถาปนิกในจังหวัดชลบุรีแล้วดีอย่างไร?

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของไทย มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 81 กิโลเมตร  โดยเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวและเมืองที่มีความเจริญเติบโตมากมาย รวมถึงเป็นแหล่งที่ตั้งของท่าเรืออุตสาหกรรม ทำให้เป็นจังหวัดหนึ่งที่ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหนาแน่นของประชากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก การพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์จึงมีอัตราการเติบโตที่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นผลให้มีสำนักงานสถาปนิกเปิดให้บริการและออกแบบบ้าน บ้านเดี่ยว ที่อยู่อาศัยและอาคารประเภทต่างๆจำนวนมาก ทั้งนี้แนวโน้มของการเพิ่มของที่อยู่อาศัยในจังหวัดก็สูงขึ้นตาม เนื่องจากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆนั้นเทียบเท่าและไม่ต่างจากการอยู่อาศัยในเมืองหลวง การว่าจ้างออกแบบบ้านและที่อยู่อาศัยทั้งเพื่ออยู่อาศัยเองและเพื่อสร้างผลกำไรจึงเป็นแพลนที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมาก

หากคุณเป็นชาวจังหวัดชลบุรีและอยากรู้ว่าข้อดีของการว่าจ้างสถาปนิกในพื้นที่นั้นดีอย่างไร เราอยากบอกว่าสถาปนิกในจังหวัดชลบุรีนั้นมีความสามารถไม่แพ้สถาปนิกในเมืองหลวง สังเกตได้จากอาคารบ้านเรือนต่างๆ หรือแม้แต่โรงแรมและรีสอร์ทที่ออกแบบโดยสถาปนิกในท้องถิ่นก็มีความสวยงามโมเดิร์นไม่แพ้ที่ออกแบบโดยสถาปนิกจากกรุงเทพฯ ทั้งนี้สถาปนิกท้องถิ่นยังมีความรู้และคุ้นเคยเรื่องสภาพพื้นที่ตั้ง และสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเป็นอย่างดี รวมถึงยังสามารถช่วยติดต่อประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้าง ทั้งร้านค้าอุปกรณ์และบริษัทผู้รับเหมาในพื้นที่ให้คุณได้อย่างสะดวกคล่องตัว

ค่าบริการปรึกษาสถาปนิก 

สำหรับค่าบริการให้คำปรึกษาของสถาปนิกนั้น ในส่วนของค่าออกแบบบ้านซึ่งนับเป็นอาคารประเภทที่สามตามกฏกระทรวง โดยปกติจะมีราคาค่าบริการคิดตามเปอร์เซ็นต์ของราคาค่าก่อสร้างบ้านหลังนั้นๆ ซึ่งราคาจะมีการแบ่งเป็นเป็นลำดับขั้นบันไดเปอร์เซ็นต์ เช่น บ้านราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ค่าบริการวิชาชีพจะอยู่ที่ 7-7.5% บ้านราคา 10-30 ล้าน ค่าบริการวิชาชีพจะอยู่ที่ 6% ของค่าก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาค่าบริการให้คำปรึกษาในการออกแบบบ้านไม่รวมค่าบริการการออกแบบภายในแต่อย่างใด

ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลังที่คุณต้องการก่อสร้างมีค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ค่าบริการวิชาชีพของสถาปนิก จะคิดตามหลักคือ 10 ล้านบาทแรก คิดค่าบริการ 7.5 เปอร์เซนต์ ราคาจะอยู่ที่ 750,000 บาท และอีก 5 ล้านบาทที่เหลือจะคิดค่าบริการวิชาชีพ 6 เปอร์เซนต์ ราคาจะอยู่ที่ 300,000 บาท ดังนั้นรวมแล้ว บ้านหลังราคา 15 ล้านบาท ราคาค่าบริการสถานปนิกจะอยู่ที่ 750,000+300,000 = 1,050,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ราคาค่าบริการวิชาชีพดังกล่าวนี้เป็นเพียงราคาข้อตกลงที่มีความเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการวิชาชีพและเจ้าบ้าน อย่างไรก็ตามเจ้าบ้านสามาถรตกลงและต่อรองได้ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้สถาปนิกได้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และเจ้าบ้านเองก็จะได้รับบริการที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน

ค่าก่อสร้างบ้านในจังหวัดชลบุรี

ในส่วนของค่าก่อสร้างบ้านนั้นได้มีการกำหนดให้เป็นไปตามราคาการประเมินของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.2560 นี้ ค่าก่อสร้างบ้านนั้นยังคงมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของบ้านและวัสดุเกรดที่ใช้ และยังเป็นราคาที่รวมค่าแรง ค่าวัสดุ ค่ากำไร ภาษีและค่าดำเนินการไว้แล้วเสร็จสรรพ โดยราคาบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว ราคาขั้นต่ำจะอยู่ที่ 9,900 บาทต่อตารางเมตร, บ้านเดี่ยวตึก 2-3 ชั้น จะมีราคาค่าก่อสร้างขั้นต่ำที่ 10,100 บาทต่อตารางเมตร, ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น กว้าง 4 เมตร ค่าก่อสร้างจะมีขั้นต่ำที่ 7,600 บาทต่อตารางเมตร เป็นต้น อย่างไรก็ตามราคาค่าก่อสร้างที่ถือเป็นราคากำหนดนี้ยังมีราคาที่แตกต่างไปตามประเภทอาคารแต่ละแบบและชนิด ซึ่งคุณเจ้าบ้านสามารถดาวน์โหลดตารางประเมินราคามาศึกษาคำนวณอย่างคร่าวๆได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

กฏหมายข้อบังคับที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบบ้าน 

เช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยที่การออกแบบก่อสร้างจำเป็นต้องอิงตามข้อบังคับทางกฏหมาย นอกเหนือจากความต้องการด้านการใช้สอยและความสวยงามเพียงอย่างเดียว โดยข้อกฏหมายที่สำคัญได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ต้องอยู่ภายในโซนที่จัดไว้สำหรับที่พักอาศัยตามผังเมืองรวมของจังหวัด ระยะถอยร่นของอาคารและพื้นที่ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณต่างๆของเมือง อบเขตที่ดินผู้อื่นหรือทางสาธารณะ กฏข้อบังคับในการขุดหรือถมพื้นที่ดิน จำนวนช่องเปิดและทางเข้าออกของบ้านและอาคารที่ต้องเหมาะสมกับการถ่ายเทการเข้าถึง ทั้งในกรณีปกติและยามเกิดเหตุอันตราย ที่ว่างที่ต้องเผื่อเว้นระยะไว้ในขอบเขตที่ดินต้องมากกว่า 30%ของขนาดที่ดินทั้งหมด เป็นต้น

นอกจากนี้จังหวัดชลบุรียังมีพื้นที่หลายส่วนที่เป็นพื้นที่ติดทะเล ในกรณีที่ที่ดินของคุณนั้นมีพื้นที่ติดกับชายหาด การออกแบบจำเป็นต้องศึกษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เพิ่มเติม รวมถึงระยะถอยร่นจากแนวอาคารถึงแนวระดับน้ำทะเลก็จะมีระยะที่แตกต่างไปตามรูปแบบของอาคารบ้านหลังนั้นๆด้วย

ลักษณะอาคารบ้านพักอาศัยในจังหวัดชลบุรี

ด้วยลักษณะที่ตั้งของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลอ่าวไทยประกอบกับภาพลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยว ทำให้รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปจะมีลักษณะของความเป็นสถาปัตยกรรมแบบร้อนชื้นหรือทรอปิคอลสไตล์ ตามรูปแบบของสภาพภูมิอากาศรวมถึงบรรยากาศของชายทะเล หาดทรายและแสงแดดที่เป็นเอกลักษณ์ ในขณะที่ส่วนของพื้นที่ย่านเมืองก็มีลักษณะอาคารเป็นแบบกึ่งพาณิชย์กึ่งที่พักอาศัยเช่นตึกแถวไม้ดั้งเดิม หรือย่านการค้าที่คึกคัก อย่างไรก็ตามโซนพื้นที่ด้านในซึ่งห่างจากส่วนของชายหาดจะมีลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขาเตี้ยๆสลับกับที่ราบ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการใช้สอยพื้นที่เป็นโครงการหมู่บ้านทาวน์เฮ้าส์สไตล์โมเดิร์นเป็นจำนวนมาก

เรียกได้ว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเจริญเติบโตของเมืองเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ทั้งในอนาคตที่จะมีโครงการคมนาคมที่สำคัญเชื่อมต่อภาคตะวันออกและเมืองหลวง ดังนั้นหากคุณสนใจที่จะลงหลักปักฐานก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่นี่ ก็ควรปรึกษาสถาปนิกในจังหวัดชลบุรี ซึ่งรู้จักพื้นที่อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้บ้านของคุณนั้นเป็นบ้านที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกด้าน

ค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน