สถาปนิก ใน เมือง: ค้นหา Chiang Mai | homify

22 สถาปนิก ใน เชียงใหม่

พื้นที่

สถาปนิกในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอันเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน ทั้งยังมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาทำให้มีภูมิอากาศที่เย็นสบาย ในปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวทำให้เมืองมีการเจริญเติบโตอย่าต่อเนื่อง ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็มีผู้คนจำนวนมากต่างสนใจที่จะจับจองพื้นที่เพื่อการพักอาศัยและเพื่อรายได้จากอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล คอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรรที่เพิ่มจำนวนขึ้นต่อเนื่องในทุกปี จึงไม่แปลกที่จะมีสถาปนิกจำนวนมากทยอยไปเปิดตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง ทั้งยังมีบริษัทหลายบริษัทจากกรุงเทพฯเองที่ไปเปิดสำนักงานสาขาที่จังหวัดนี้ รวมถึงเป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหลายสถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ  เหล่านี้ล้วนยิ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นได้ชัด

ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันน่าประทับใจ สถาปนิกของจังหวัดเชียงใหม่เองต่างก็เล็งเห็นข้อดีของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัด รวมถึงสถาพภูมิอากาศอันเย็นสบาย รวมถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ซึ่งในปัจจุบันกลับมามีความนิยมและเป็นที่สนใจของเจ้าบ้านที่ชื่นชอบแนวทางการออกแบบแบบไทยร่วมสมัย นี่จึงเป็นโอกาสดีที่หากคุณปรึกษาสถาปนิกในจังหวัดเชียงใหม่ คุณจะได้รับคำแนะนำการออกแบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมสมัย และสถาปนิกในท้องที่เองก็สามารถช่วยเหลือเรื่องของการติดต่อประสานงานได้อย่างสะดวกคล่องตัวอีกด้วย

ค่าบริการวิชาชีพของสถาปนิกจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการไปปรึกษาขอคำแนะนำการออกแบบก่อสร้างบ้านจากสถาปนิกจังหวัดเชียงใหม่ ตัวเจ้าบ้านและสถาปนิกจะมีการทำสัญญาซึ่งเป็นตกลงการให้บริการตั้งแต่กระบวนการออกแบบขั้นต้น ไปจนถึงขั้นการเขียนแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาตจากทางท้องถิ่น ในส่วนของค่าบริการวิชาชีพนั้น โดยปกติสถาปนิกจะยึดตามข้อบังคับสถาปนิกปี พ.ศ.2547 ซึ่งกำหนดค่าบริการเป็นร้อยละของราคาค่าก่อสร้างบ้านหรือที่พักอาศัยหลังนั้นๆ ซึ่งมีการแบ่งไว้เป็น ราคาบ้านไม่เกิน 10 บาท ค่าบริการวิชาชีพจะอยู่ที่ร้อยละ 7-7.5 ของค่าก่อสร้างซึ่งไม่รวมค่าบริการออกแบบภายใน เป็นต้น อย่างไรก็ตามราคาค่าบริการวิชาชีพของสถาปนิกยังมีการแบ่งเป็นราคาของการให้บริการประเภทต่างๆย่อยๆได้เช่นกัน ทั้งการคิดคอนเซปต์และวางพื้นที่ใช้สอยของบ้านในเบื้องต้น 20,000 บาท ค่าทำแบบสามมิติ 10,000 บาท และค่าเขียนแบบก่อสร้างพร้อมลายเซ็นต์ตามตกลง ซึ่งราคาดังกล่าวนี้เป็นเพียงราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งสถาปนิกและเจ้าบ้านที่จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ โดยเจ้าบ้านและสถาปนิกเองก็สามารถตกลงราคาค่าบริการได้ตามสมควรและตามความยากง่ายของโครงการนั่นเอง

ค่าก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่

เรตราคาค่าก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยมีการยึดถือราคาสำหรับคำนวณจากมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งได้กำหนดราคาค่าก่อสร้างสำหรับปี พ.ศ.2560 ไว้ตามประเภทของบ้านแต่ละแบบซึ่งมีขนาดและกรใช้วัสดุที่แตกต่างกันไป เช่น บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียวจะมีราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่ 9,900-12,900 บาทต่อตารางเมตร, บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว ราคาค่าก่อสร้าง 11,000-14,500 บาทต่อตารางเมตร, บ้านเดี่ยวตึก 2-3 ชั้น จะมีราคาค่าก่อสร้าง 10,100-14,500 บาทต่อตารางเมตร เป็นต้น ซึ่งราคาดังกล่าวนี้เป็นราคาที่รวมค่าแรง ค่าวัสดุและค่ากำไรของผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่าหากบ้านที่คุณต้องการสร้างเป็นบ้านเดี่ยวตึก 2 ชั้น มีขนาดพื้นที่รวม 150 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณจึงจะอยู่ที่ 1.5-2.1 ล้านบาท เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากบ้านหลังที่คุณจะก่อสร้างนั้นมีการออกแบบที่พิเศษหรือก่อสร้างได้ยากกว่าการก่อสร้างแบบปกติ หรือมีการใช้วัสดุเกรดดีที่มีราคาแพง ราคาค่าก่อสร้างบ้านของคุณก็อาจเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน

กฏมายการก่อสร้างบ้านที่คุณควรรู้

สำหรับข้อกำหนดและกฏหมายที่คุณเจ้าบ้านควรทราบและเข้าใจไว้ก่อนที่จะทำการปรึกษาสถาปนิกเพื่อออกแบบบ้านนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของข้อกำหนดของที่ดินซึ่งจะต้องมีระยะถอยร่นของตัวบ้านและแนวเขตพื้นที่ตั้ง รวมถึงหากเจ้าบ้านต้องการปรับสภาพหน้าดินด้วยการขุดหรือถม ก็จำเป็นต้องได้รับการอนุญาติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียก่อน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบรัทผู้รับเหมาจะเป็นผู้ดำเนินการส่วนนี้ให้ นอกเหนือจากเรื่องของที่ดิน ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ว่างที่ปราศจากสิ่งปกคลุมเช่น สวน สระว่ายน้ำ บ่อน้ำหรือที่จอดรถนอกบ้าน ซึ่งต้องมีขนาดพื้นที่ตามที่กฏหมายกำหนดโดยคำนึงจากขนาดพื้นที่รวมและความสูงของบ้าน หรือเรื่องของการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ เป็นต้น

ลักษณะการออกแบบบ้านในจังหวัดเชียงใหม่

อย่าที่เราได้เกริ่นไปว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านความอ่อนช้อยสวยงามและความสุภาพนอบน้อมตามแบบของคติความเชื่อดั้งเดิม ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผันไปและนำความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่วิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน แต่การออกแบบสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยยังเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในตัวอาคารและบ้านเรือนต่างๆ ทั้งบ้านรูปทรงไทยประยุกต์ที่ภายในมีโครงสร้างไม้และลวดลายแบบล้านนา พื้นที่คอร์ทกลางบ้านที่เป็นพื้นที่สวนสำหรับให้ความสดชื่นและร่มเงาแก่ตัวบ้าน การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรืออาคารไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย มีความทนทานและให้สัมผัสแบบธรรมชาติ เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนเป็นการนำเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมาปรับใช้กับรูปแบบอาคารบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน อันก่อให้เกิดคุณค่าด้านความสวยงามและยังเหมาะสมกับลักษณะวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่อีกด้วย

ดังนั้นหากคุณมีแผนจะมีบ้านสักหลังที่เมืองอันเปี่ยมด้วยเสน่ห์และวัฒนธรรมนี้ ก็อย่าลังเลที่จะปรึกษา สถาปนิกในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับคำปรึกษาในการออกแบบบ้านของคุณ เพื่อให้การอยู่อาศัยของครอบครัวคุณมีความสัมพันธ์กับบริบททั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างเหมาะสม

ค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน