Fabio Ricchezza architetto: สถาปนิก in Novara, NO, Italia | homify
Fabio Ricchezza architetto
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Fabio Ricchezza architetto
Fabio Ricchezza architetto
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
VIA GIACOMO BATTISTINI 15
28100 Novara, NO, Italia
อิตาลี
+39-3480374171 www.fabioricchezza.eu

ความคิดเห็น

Lo spazio tridimensionale è il suo mondo, riesce a trovare soluzioni funzionali e di design anche per gli ambienti più angusti. Accompagna i clienti in tutto il processo realizzativo.
มากกว่า 4 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มิถุนายน 2014
Professionista attento e disponibile, svolge con passione la professione curando fin nel minimo dettaglio le varie fasi dalla progettazione all’esecuzione.
มากกว่า 4 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กุมภาพัธ์ 2012
Prof pin.png%7c45.43793,8