Fabio Ricchezza architetto: สถาปนิก in NOVARA | homify
Fabio Ricchezza architetto

Fabio Ricchezza architetto

Fabio Ricchezza architetto
Fabio Ricchezza architetto
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
VIA CESARE MAGNANI RICOTTI 8
28100 NOVARA
อิตาลี
+39-3480374171 www.fabioricchezza.eu

ความคิดเห็น

Lo spazio tridimensionale è il suo mondo, riesce a trovare soluzioni funzionali e di design anche per gli ambienti più angusti. Accompagna i clienti in tutto il processo realizzativo.
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มิถุนายน 2014
Professionista attento e disponibile, svolge con passione la professione curando fin nel minimo dettaglio le varie fasi dalla progettazione all’esecuzione.
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กุมภาพัธ์ 2012
Prof pin.png%7c45.4458271,8