Manuel Benedikter Architekt: สถาปนิก in Bolzano | homify
Manuel Benedikter Architekt
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Via Dodiciville 11
39100 Bolzano
อิตาลี
+39-0471050707 www.benedikter.biz

ความคิดเห็น

Ho avuto il piacere di conoscere Manuel e il suo team ancora qualche anno fa, prima come cliente, poi come professionista al quale appoggiarsi. In entrambi i casi ho avuto il piacere di collaborare con una grande persona ma soprattutto un professionista che ama il suo lavoro. Credo che sicurezza e profonda conoscenza della materia siano le 2 descrizioni che meglio rappresentano Manuel.
12 เดือนที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มีนาคม 2018
Prof pin.png%7c46.50004,11

คำบอกเล่าเมื่อเร็ว ๆ นี้จากทีมบรรณาธิการ homify