Stefano Pedroni: ช่างภาพ in Castel San Giovanni | homify
Stefano Pedroni
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Stefano Pedroni
Stefano Pedroni
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
29010 Castel San Giovanni
อิตาลี
+39-3404911695 www.parallel181.com

ความคิดเห็น

Fotografo esperto e professionale con un personale approccio che sa  individuare e valorizzare aspetti e dettagli interni inaspettati. Puntuale e preciso nel suo lavoro sono una garanzia di affidabilità oggi rara.
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กุมภาพัธ์ 2017
Prof pin.png%7c45.0571093,9