Flavia Case Felici: นักตกแต่งบ้านสำหรับบ้านมือสอง in Roma | homify
Flavia Case Felici
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Via Nadina Helbig 20
00152 Roma
อิตาลี
+39-3473449076 www.flaviacasefelici.it

ความคิดเห็น

Ho contattato Flavia Case Felici per rinnovare il look alla mia casa vacanze. Flavia mi ha presentato un progetto in linea con le mie aspettative di rinnovamento e contenimento di budget con interventi semplici ma efficaci. Molto disponibile e attenta alle esigenze del cliente, sia durante la fase di progettazione che in quella successiva, dispensando consigli e accorgimenti per la migliore riuscita degli interventi da effettuare.
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กุมภาพัธ์ 2019
Prof pin.png%7c41.8780721,12

คำบอกเล่าเมื่อเร็ว ๆ นี้จากทีมบรรณาธิการ homify