BARTOLETTI CICOGNANI: สถาปนิก in Faenza, RA, Italia | homify
BARTOLETTI CICOGNANI
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
สถิติ พรีเมียม
BARTOLETTI CICOGNANI
BARTOLETTI CICOGNANI
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
via della Croce, 4
48018 Faenza, RA, Italia
อิตาลี
+39-0546681271 www.bartoletticicognani.it

ความคิดเห็น

Da anni collaboriamo con lo studio, sempre con ottimi risultati. Capaci, attenti, professionali, sempre con uno sguardo attento ai particolari, senza perdere una visione d'insieme per realizzare progetti persistenti nel tempo.
5 เดือนที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กันยายน 2020
Dopo avermi trovato l’immobile ed esserci confrontati su ciò che volevo, devo dire che il risultato è stato ottimo e di grande gusto .
5 เดือนที่ผ่านมา
Eccezionali, dediti, creativi ed efficienti al punto giusto
5 เดือนที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กันยายน 2018
Prof pin.png%7c44.2874949,11