homify
Kopron S.p.A.
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Kopron S.p.A.
Kopron S.p.A.
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ความคิดเห็น

Posso dire: poco professionale!!! provato a chiedere preventivo e informazioni sul prodotto dal 16/11,ma ad oggi dopo svariate richieste e solleciti ancora nessuna risposta.
5 เดือนที่ผ่านมา
Ottima ditta tutto ok Scarico veloce.
11 เดือนที่ผ่านมา
Ho avuto modo di interfacciarmi con la realtà KOPRON e scegliere le loro soluzioni. Prodotti eccellenti ed efficienti con un design moderno e tecnologie all'avanguardia. I migliori nel settore della logistica!
มากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
ขอความคิดเห็น